• Legfontosabb
  • Hírek
  • Melyik párt a hibásabb a politikai polarizációban? Ez az intézkedéstől függ

Melyik párt a hibásabb a politikai polarizációban? Ez az intézkedéstől függ

Jelentésünk az amerikai politikai polarizációról megújította az újságírók és az akadémikusok vitáját az úgynevezett „aszimmetrikus polarizációról” - arról az elképzelésről, hogy az egyik párt ideológiailag tovább lépett, mint a másik. Számos kongresszusi tudós arra a következtetésre jutott, hogy a kongresszusban az egyre növekvő partizánszakadék elsősorban a republikánus törvényhozók jobboldali elmozdulásának tudható be. De mi van a nyilvánossággal? A republikánusok országszerte elmozdultak-e a demokratáknál az elmúlt két évtizedben?


A jelentés jelentős részletességgel foglalkozik ezzel a kérdéssel. Amit találunk, az egyértelműen bizonyítja az ideológiailag következetesebb gondolkodást a spektrum mindkét oldalán, valamint a partizánellenes ellenszenv magasabb szintjét, bár ez utóbbi jelenleg jobb oldalon, mint baloldalon.


Ideológiai következetesség. Jelenleg a demokraták 23% -ának van liberális nézete a 10 tételes politikai értékek skálájának szinte minden elemével kapcsolatban, míg további 33% -uk többnyire liberális nézetekkel rendelkezik. A republikánusok körében az összehasonlítható részesedések vagy konzervatív (20%), vagy többnyire konzervatív (33%) hozzáállással rendelkeznek.

Mindkét pártban megnőttek a többnyire ideológiai nézeteket kifejező részvények, de nagyon különböző módon. Az összes vagy a legtöbb dimenzió mellett liberális demokraták aránya csaknem megduplázódott: az 1994-es mindössze 30% -ról ma 56% -ra. Azok a részvények, akik vannakkövetkezetesena liberális az elmúlt 20 évben mindössze 5% -ról 23% -ra nőtt.

Abszolút értelemben a republikánusok közötti ideológiai váltás szerényebb volt. 1994-ben a republikánusok 45% -a jobbközép volt, 13% -uk következetesen konzervatív. Ezek az adatok ma akár 53% és 20%.

Két fő szempontot kell azonban szem előtt tartani, mielőtt arra a következtetésre jutnánk, hogy a liberálisok vezérlik az ideológiai polarizációt. Először 1994 volt a republikánusok körében a konzervatív politikai gondolkodás viszonylagos csúcspontja. Valójában 1994 és 2004 között az átlagos republikánus ideológiailag lényegesen a központ felé haladt, mivel a Bush-kormányzás első ciklusában elhalványult az „Amerikával kötött szerződés” korszakát jellemző hiány, kormányzati pazarlás és a szociális biztonsági hálóval való visszaélés.


2004 óta a republikánusok mindezen dimenziókban élesen jobbra tértek, és a GOP ideológiai elmozdulása az elmúlt évtizedben megegyezett, ha nem is túllépte a demokraták liberálisabbá válásának sebességét.

A második szempont az, hogy a nemzet egésze az elmúlt 20 évben kissé balra mozdult, főleg a homoszexualitás elfogadása felé irányuló széles társadalmi elmozdulás és a bevándorlók pozitívabb nézetei miatt. Húsz évvel ezelőtt ez a két kérdés jelentős hasításokat hozott létre a Demokrata Párton belül, mivel sok egyébként liberális demokrata konzervatívabb értékeket fejezett ki ezekben a területeken. De manapság, ahogy a baloldalon ezekben a kérdésekben megosztottság csökken, a jobboldalon megjelentek, az egyébként konzervatív republikánusok részhalmaza liberálisabb értékeket fejez ki ezekben a társadalmi kérdésekben.


Partizán antipátia. Mindkét fél tagjai között a részvények, akik kifejeziknagyonaz ellenfél pártjának kedvezőtlen véleménye 1994 óta megközelítőleg megkétszereződött. Ma a republikánusok 43% -a erősen negatív véleményt képvisel a Demokrata Pártról, míg majdnem ugyanannyi demokrata (38%) nagyon kedvezőtlenül érzi a kormányt.

Ennek ellenére manapság nagyobb a pártos antipátia a jobboldalon, mint a baloldalon. A mostani felmérés során megkérdeztük azokat, akiknek nagyon kedvezőtlen véleménye volt az ellenzéki pártról: Azt mondaná, hogy a párt politikája 'annyira félrevezetett, hogy veszélyezteti a nemzet jólétét, vagy nem mennél olyan messzire'? A demokraták körében 27% megy odáig, hogy azt állítja, a GOP veszélyezteti az ország jólétét. A republikánusok nagyobb százaléka (36%) szerint a demokratikus politika fenyegeti a nemzetet.

FT_Polarization.Opposing.Party

Az ideológia figyelembevételével sokkal nagyobb a különbség. Az állandóan konzervatív republikánusok közül 66% a demokratikus politikát a nemzet jólétét fenyegető veszélynek tekinti. Lényegesen kevesebb (50%) állandóan liberális demokrata gondolja úgy, hogy a republikánus politika veszélyt jelent a nemzetre.

Egy figyelmeztetés: A „fenyegetés” kérdésben nincs trend. Más adatok azt mutatják, hogy a republikánusok intenzíven ellenzik Obama elnökségét, ami valószínűleg tényező a Demokrata Párt erősen negatív véleményében. George W. Bush második ciklusának hasonló szakaszában Bush negatív véleménye a demokraták körében megegyezett Obama negatív véleményével a republikánusok között. De abban az időben nem lehet meghatározni a GOP iránti demokratikus ellenszenv mélységét.


A polarizáció személyes oldala. A polarizációval kapcsolatban felmerült kérdések között szerepel a következő: Ha a republikánusok és a demokraták egyre inkább negatívan tekintenek az ellenfél pártjára, akkor ők isegymásnegatívabban?

Mindkét pártban hasonlóan kis részarányok - a demokraták 15% -a és a republikánusok 17% -a - azt mondják, hogy boldogtalanok lennének, ha egy családtag feleségül veszne valakit az ellenzéki pártból. Még a következetes konzervatívok és a liberálisok körében sem túl nagy azoknak a száma, akiknek haragja támadna a családi házasság miatt a „másik” párt valakivel (a következetes konzervatívok 30% -a, a következetes liberálisok 23% -a).

FT_Ideológiai.Silók.6.17.14

A személyes polarizáció egy másik dimenziója szerint - olyan barátok vannak, akik általában osztják a politikáját - a konzervatív konzervatívok kiemelkednek. A következetes konzervatívok 63% -a szerint közeli barátaik többsége osztja politikai nézeteit, míg a következetes liberálisok 49% -a. Sőt, sokkal jobb (50%), mint baloldal (35%) szerint fontos olyan helyen élni, ahol a legtöbb ember osztja politikai nézeteit.

Míg ezek az „ideológiai silók” gyakoribbak a jobboldalon, mint a baloldalon, ugyanolyan szembetűnő, hogy mennyire kevéssé számít azoknak, akik liberális és konzervatív nézeteket kevernek. A vegyes ideológiai nézetekkel rendelkezők mindössze 25% -a mondja, hogy barátaik többsége osztja nézeteit, és csupán 22% -uk szerint fontos olyan közösségben élni, ahol a legtöbb vélemény osztozik.