VIII. A népszámlálás, az ACS és a CPS bevándorlási intézkedései

Célunk, hogy mérjük az éves bevándorlás trendjeit és mintáit, különös tekintettel az adott évben az Egyesült Államokba az országba érkezni szándékozó külföldi származású személyek számára, és jellemzői ezért megkövetelik az adatok és módszerek bővítését. hogy viselje a problémát. A bevándorlási szintek és tendenciák értékelésénél három adatforrást használunk:

(1) A jelenlegi népességfelmérés márciusi kiegészítései, az amerikai kormány havi munkaerő-felmérésének éves társadalmi-gazdasági kiegészítése 1994–2005-re, két különböző súlyozási sémával, az egyik 1994–2001, a másik pedig átfedésben 2000–2005 között ;

(2) Mintadatok a 2000. évi Census-ból; és

(3) Az American Community Survey (ACS) nemzeti mintája 2000–2004-ig.8.

Az ezekből a forrásokból származó kétféle adat lép be intézkedéseinkbe. A márciusi CPS-k és az ACS-ek tartalmazzák az összes legalább 1 éves válaszadó kérdését az egy évvel korábbi lakóhelyről. Így a külföldi születésűek száma, akik a felmérés adatai előtt egy évvel éltek külföldön, felmérést adnak a bevándorlók beáramlásáról a felmérést megelőző évben. A kérdés elemzéseiből származó becslések, különösen a CPS,9.adjon számokat, amelyek valamivel alacsonyabbak, mint más mértékek, de mint látni fogjuk, az 1990-es és 2000-es évek változásának mintája összhangban áll más intézkedésekkel.

A CPS, a Census 2000 és az ACS egyaránt megkérdezi a bevándorlókat, amikor „az Egyesült Államokba érkeztek”. Noha van némi vita ezen adatok értelmezésével kapcsolatban a bevándorlók új érkezése kapcsán,10.felhasználásuk a migrációs áramlások értékelésére jól megalapozott, és az eredmények jól követhetők más intézkedésekkel. Megközelítésünk szerint az ACS és a CPS esetében több felmérési év alatt átlagoljuk az érkezési kohorszokat. Szükséges a CPS-becslések évesítése is, mert az adatok csak évcsoportokba érkeznek, nem pedig egyetlen évre.

További bonyodalmakat jelent az 1994–2005 közötti CPS-adatok felhasználása. A CPS népességi adatok egy bonyolult súlyozási folyamatból származnak, amely postcenzális népesség-becsléseket használ, amelyeket a Népszámlálási Iroda generált és az előző népszámláláshoz viszonyítottak. A legtöbb évtizedben ez a súlyozási váltás az előző népszámlálásról az újra csak kisebb megszakításokat eredményez. A Népszámlálási Iroda azonban csaknem 5 millió ember alábecsülte a 2000. évi Népszámlálástól számított népességszámot (Passel 2001), így az 1990. évi Népszámlálás alapján súlyokkal kifejlesztett CPS adatok jelentősen eltérnek a 2000. évi Népszámláláson alapuló súlyokkal kidolgozott hasonló adatoktól. A két csoport leginkább amelyet a 2002 márciusában hivatalosan bekövetkezett újraszabályozás érintett - az ázsiaiak és a spanyolok - bevándorlók által uralt lakosság. Így az újrarendezési folyamat markánsan befolyásolta a külföldön született populáció méretét, amelyet a CPS mért. A súlyozási változás által bevezetett változások nagysága miatt a Népszámlálási Iroda két átmeneti, átfedésben lévő CPS adatkészletet adott ki. 2001 márciusára egy teljes alternatív adatkészlet áll rendelkezésre a 2002-es és későbbi adatokkal összhangban álló intézkedések előállítására.tizenegy2000. márciusára a Népszámlálási Iroda a szokásos márciusi kiegészítéssel és a 2000. évi Népszámlálással (Passel 2001) összhangban álló alternatív súlykészletet nyújtott be. Így két CPS-intézkedésünk van 2000-re és 2001-re, amelyek segítenek felmérni az új népszámlálási eredmények hatását a bevándorlók beáramlásának mértékére.Érkezés éve / időszaka

A CPS, az ACS és a Census 2000 egy sor kérdést tartalmaz, amelyek felteszik a születési helyet, az állampolgárságot és azt az évet, amikor az Egyesült Államokon kívül született válaszadók „megélnek” az Egyesült Államokban. Ezek a kérdések a bevándorló vagy a külföldi származású népességet az Egyesült Államokon kívül született személyekként határozzák meg, akik születésükkor nem voltak amerikai állampolgárok. A „megérkezés” feliratú 2a – 2d3. Részletes táblázatok becslései a Census, az ACS és a CPS kérdéseiből származnak arra az évre vonatkozóan, amikor a válaszadók az Egyesült Államokba érkeztek.

2000. évi népszámlálás.A Census 2000 becslései az 5 százalékos nyilvános felhasználású mikradat-mintát (PUMS) használják, kiegészítve a jogi státusz hozzárendelésével (Passel, Van Hook és Bean 2005). A becslések a külföldi származású népesség egyszerű táblázatai az érkezés egyetlen évére fajonként / spanyol származás szerint,12.jogi státusz, születési ország vagy lakóhely szerinti állam. Az egyetlen szükséges becslés a 2000-es évre vonatkozik. A 2000-ben érkezők népszámlálási adatai hiányosak, mivel a népszámlálás 2000. április 1-jétől felsorolja a lakóhelyükön tartózkodó személyeket. Azokat az embereket, akik április 1-je után lépnek be az Egyesült Államokba, nem szabad beleszámítani a népszámlálásba; azonban a népszámlálási folyamat valójában több hónapra terjed ki április 1-je után, amikor a felsorolók információkat gyűjtenek olyan személyektől, akik eredetileg nem reagáltak a népszámlálásra. Ennek megfelelően a 2000-ben érkező személyekre vonatkozó adatokat úgy tekintjük, hogy azok a naptári év során a belépők egyharmadát képviselik, nem pedig a népszámlálás időpontjában szereplő negyedik részesedést. Így a 2000-es PUMS becslése szerint a 2000-ben érkező 589 000 bevándorló az 1a. Részletes táblázatban szereplő teljes évre vonatkozó 1.765.000-re nő.

Amerikai közösségi felmérések, 2000-2004.Az American Community Survey által gyűjtött részletes adatok alapvetően megegyeznek a népszámlálás mintavételi szakaszában gyűjtött adatokkal. Az ACS felépítése azonban abban különbözik, hogy a felmérés a naptári év folyamán havonta összegyűjtött nem átfedő mintákból áll, nem pedig a hagyományos népszámlálási vagy felmérési módszerből, amely az összes adatot összegyűjti egy adott referencia-dátumra. ACS-alapú becsléseinkhez ismét a PUMS táblázatait használjuk. 2000–2004 között az ACS nem volt teljes termelésben; a minta nagysága havi 250 000 háztartás, vagy évi 3 millió háztartás lesz, de a tesztelés során az ACS névleges mintanagysága 700 000 háztartás volt a naptári év folyamán. Mivel a nem válaszolóknak csak körülbelül egyharmadát követik nyomon az ACS-ben, a tényleges minta nagysága minden évben körülbelül 480 000 volt.13.Az ezekre az évekre bevezetett ACS csak az Egyesült Államok háztartásának népességét fedi le, az egész népességet nem; ennek megfelelően a bevándorlókra vonatkozó ACS-adatok valamivel alacsonyabbak a 2000-es népszámlálási értékeknél, más években pedig valamivel alacsonyabbak, mint az USA teljes összege lenne, ha rendelkezésre állna.

A népszámláláson alapuló becslésekhez hasonlóan a külföldi származású népesség egyszerű táblázatát használjuk az ACS egyetlen érkezési éve alapján, a faji / spanyol csoportok kezdeti becsléseinként,14születési országok és lakóhely szerinti államok. Az ACS-becsléseknek azonban több adatvezérelt korlátozása van. Az ACS kisebb mintamérete miatt a 2000. évi népszámlálásban kódolt születési országok közül nem mindegyik volt elérhető az ACS-ben; ennek a korlátozásnak a hatása azonban csekély, mivel az adatokban minden nagy küldő országot külön azonosítanak. Nem készítettünk becsléseket a beáramlásról jogi státusz szerint, mert a státusz-hozzárendeléseket nem ACS-adatokkal végeztük.

A 2a-2d3. Részletes táblázatokban bemutatott ACS-becslések az érkezés minden egyes évére az öt egyedi ACS-becslés átlagát jelentik (vagyis a 2000–2004 közötti ACS-ekből). Ezen átlagok kidolgozásának fő technikai kérdése a felmérés évében érkező bevándorlók számának becsléseinek kezelése, mivel az adatokat nem egész évben, hanem egész évben gyűjtik. Így például a 2003. évi táblázatos ACS-adatok nem generálnak becslést a 2003-ban érkező bevándorlók teljes számáról. Ez a hiányosság csak a 2000–2004-es évekre vonatkozó becsléseket érinti, a 2000 előtti évekre vonatkozó becsléseket nem, a bevándorlók minden évben érkeznek. 1999-ig öt egyedi becslés átlaga. A 2000–2003 közötti becslések esetében a becslés évében végzett felmérés az átlagtól elmarad; vagyis a 2000-re vonatkozó átlagos becslés, amint azt a 2a – 2d3. részletes táblázat mutatja, a 2001–2004. évi ACS négy külön becslésén alapul; 2001-re a 2002–2004 közötti három ACS-ből; 2002-re, a két 2003–2004 közötti ACS-ről, 2003-ra pedig csak a 2004-es ACS-ről. A 2004-re bemutatott becslést úgy kapjuk meg, hogy a 2004-es részéves adatokat egy teljes éves becsléssé emeljük. A 2004-es inflációs tényező a 2000–2003-as tényezők átlaga, amelyet úgy kapunk, hogy kiszámoljuk az éves felmérés részéves becslésének és a következő évi ACS teljes évre vonatkozó becslésének arányát. Például a 2000-es ACS inflációs tényezője a 2000-es bevándorlói belépők aránya a 2000-es ACS-től (egy részleges év) a 2000-es bevándorló-beutazók arányától a 2001-es ACS-től (egy teljes év).

Jelenlegi népességfelmérések, 1994-2005.A Current Population Survey az Egyesült Államok kormányának munkaerő-felmérése, amely havi adatokat szolgáltat a munkanélküliségi ráta hivatalos méréséhez. 1994-től kezdődően a bevándorlók azonosításához és a bevándorlás méréséhez (születési ország, állampolgárság és belépés éve) szükséges információkat hozzáadták az alapvető CPS-ben és annak kiegészítéseiben összegyűjtött adatokhoz az évtizedenként elvégzett átalakítási folyamat részeként. A rendszeres havi CPS mintegy 50 000 háztartásból álló komplex államalapú minta; minden hónap mintája átfedi az előző évet és a szomszédos hónapokat, hogy minimalizálja a foglalkoztatás havi változásának becsléseinek szórását. Minden év márciusában megnövelik a minta nagyságát azáltal, hogy más havi CPS-háztartásokkal bővítik; az összegyűjtött adatok is nagymértékben bővülnek. A kiegészítő adatok a jövedelemre (jövedelem forrása szerint), az egészségbiztosításra, a társadalmi programokban való részvételre, a munkaerő részletes előzményeire és számos egyéb elemre vonatkozó információkat tartalmaznak. A CPS univerzum polgári, intézményen kívüli népesség; ez az univerzum nagyobb, mint az ACS-ek - a háztartások népessége -, de kisebb, mint a népszámlálás univerzuma - a teljes népesség.

2001-ig a márciusi CPS-bővítés körülbelül 10% -kal növelte a minta nagyságát a rendszeres havi mintához képest, 55 000 háztartásra a spanyol háztartások mintájának megkétszerezésével. A CPS súlyai ​​a Census Bureau által az előző népszámlálás frissítésével kapott népességi becsléseken alapulnak. Tehát az 1994-2001 márciusi CPS-ek népességi becslései az 1990-es népszámláláson alapulnakkorrigálva az alulszámlálással, részletes nemzeti becslések felhasználásával életkor, nem és faj szerint; országos becslések életkor, nem és spanyol származás szerint; valamint állami becslések a 16 éves és idősebb népességről. Általánosságban elmondható, hogy az 1990-es CPS-k külföldi származású népességre vonatkozó adatai alacsonyabbak, mint a 2000-es CPS-ek adatai.

A CPS 2000 utáni átalakításakor a márciusi kiegészítő minta nagysága jelentősen, mintegy 80 000 háztartásra nőtt, túlmintázva a gyermekes háztartásokat és a spanyoloktól eltérő kisebbségi háztartásokat (amelyekről már túlmintát vettek).tizenötA súlyozási rendszert is megváltoztatták. A 2000 utáni újratervezés súlyai ​​a 2000-es népszámláláson alapulnak, a nélkülkorrekció az alulszámlálásra, ugyanazokat a részletes nemzeti kategóriákat használva az életkor, a nem és a faj tekintetében; országos becslések az életkorra, a nemre és a spanyol származásra vonatkozóan; és állami becslések, de minden korosztály számára és részletesen, széles korcsoportok, nemek és egyszerűsített fajcsoportok szerint. Az újratervezett kérdőívet, kibővített mintát és új súlyozási rendszert vezettek be a 2002. márciusi kiegészítéshez. 2003-tól kezdődően a versenykérdést megváltoztatták, hogy több válasz adódjon, mint a 2000. évi népszámlálás és az ACS; Ezen új versenyadatok beépítése érdekében a súlyozási kategóriákat kissé kiigazították úgy, hogy az összes, több versenyre reagáló személyt külön súlyozási csoportba sorolták. 2001 márciusára a Népszámlálási Iroda tesztelte a teljes újratervezést, beleértve a nagymértékben kibővített mintát (de nem az új versenykérdést), és külön CPS-adatsort adott ki az adott évre vonatkozóan, amelyek összhangban állnak a 2002. márciusi és későbbi adatokkal. Ezenkívül a 2000. márciusi kiegészítéshez a Népszámlálási Iroda készített egy speciális, a 2000. évi összeírásban felsorolt ​​népességnek megfelelő CPS súlykészletet, nem pedig a 2000. márciusi CPS hivatalos adatait, amelyeket az 1990. évi népszámlálás alapján becsült népességre becsülnek. Az újratervezés és tesztelés eredményeként a 2000–2005-ös márciusi CPS-kiegészítők sorozata van, amelyek összhangban állnak a 2000-es népszámlálással, és két évig átfedik az 1990-es alapú 1994–2001-es sorozatot.16.A CPS kiegészítéseket használjuk két külön bevándorlási becslés sorozatának előállításához fajonként, születési országonként,17.jogi státus szerint18és a lakóhely szerinti állam szerint - 1990-es és 2000-es sorozat.

Éves becslések készítése a CPS kérdésből érkező bevándorlókra az Egyesült Államokba való érkezés évére vonatkozóan bonyolultabb, mint a 2000. évi népszámlálás és a 2000–2004. Évi ACS hasonló eljárása. Noha a CPS minden évre vonatkozóan gyűjti az érkezési évre vonatkozó információkat, a nyilvánosság számára kiadott adatok intervallumokban csoportosítják a válaszokat. Tehát a kamatperiódusra (azaz 1992-re és későbbre) a CPS csak kétéves érkezési periódusokról nyújt információt, kezdve páros évekkel; azaz az adatválaszok kódolva vannak, ahogyan 1992-93, 1994-95, 1996-97 stb. érkeztek. Az éves érkezési becslések előállításához a kétéves időszak minden évéhez ugyanazt az értéket rendeljük, a kétéves időszak becslése. További bonyodalmat vezettek be, mert minden CPS-be a legutóbbi érkezés periódusát kibővítik a felmérés aktuális évével. Továbbá, mivel az összes kódolt intervallumnak páros számú évvel kell kezdődnie, és legalább két teljes évet kell tartalmaznia (a Népszámlálási Iroda adatközlésének szabványai szerint), a legutóbbi érkezési időszak három teljes évre és a részleges a felmérés éve páratlan években. Mivel a márciusi CPS-interjúkat a héten végzik, ideértve a március 19-ét is, a legutóbbi páros években bemutatott érkezési időszak két teljes évet és 2,5 hónapot ölel fel (azaz 1992-94 az 1994 márciusi CPS-re; 1994-96 az 1996 márciusára) , 1996-98, 1998 márciusában stb.). Páratlan években a legutóbbi érkezési időszak három évet és 2,5 hónapot ölel fel (azaz 1992–95 az 1995 márciusi CPS esetében; 1994–97 az 1997 márciusa, 1996–99 az 1999 márciusa stb.). Az éves érkezések naptári évenkénti becslésére ezekre a legutóbbi idõszakokra elosztjuk az intervallumba érkezõ bevándorlók számát a lefedett évek számával (2,208 vagy 3,208), és hozzárendeljük az átlagos értéket minden egyes intervallum által lefedett évhez, beleértve gyűjtés éve. Ez az időszakonkénti átlagolás simítja a becslések idősorait és olyan becsléseket állít elő, amelyek „lépésekben” változnak, összehasonlítva az ACS és a Népszámlálás sorozataival. (Vegye figyelembe például a 2a – 2d3. Részletes táblázatot, miszerint az 1990–1999 során érkező bevándorlók 2000-es CPS-értékei a szomszédos években azonosak, míg az ACS és a Census becslései évről évre változnak.)

Az érkezési időszak CPS-alapú becsléseit szintén több CPS-re átlagoljuk. A kis mintanagyság, az elvándorlás és a mortalitás együttes hatása miatt egyes érkezési kohorszok mintaváltozata és lemorzsolódása miatt nem minden CPS-t lehetett használni minden becsült évben. Az összes érkezési periódus azonban - néhány kivételtől eltekintve - legalább három CPS-kiegészítés adataira támaszkodik; a következő táblázat részletezi az érkezések becsléséhez használt kiegészítéseket az egyes naptári évekre vonatkozóan:

Az éves becslések többszörös CPS megfigyelések átlagolásakor minden CPS azonos súlyt kap, azzal az eltéréssel, hogy a CPS kiegészítés évére vonatkozó évesített becslések (pl. A 2002. évi becslés a 2002. márciusi CPS alapján) csak 0,208-ra vagy egy súlya megegyezik egy 12 hónapból 2,5-re kiterjedő megfigyeléssel.

A CPS adatokból a naptári évre érkező becslések kidolgozásában részt vevő többszörös átlagolás miatt a CPS alapú érkezések idősorai általában simábbak, mint a többi becslés (2a-2d3. Részletes táblázatok). Mivel az idő és a CPS-ek alapján átlagolják őket, a csúcsértékek növekedése általában egy évvel korábban kezdődik, mint más becslések, a csúcsértékek néha egy évvel tovább tartanak, mint más becslések, és a csúcsok csökkenése általában egy évvel később kezdődik, mint néhány sorozat. Jelentős különbségek vannak az 1990-es alapú CPS-súlyokból (az 1994-2001-es CPS-adatok sorozatai) és a 2000-es alapú CPS-súlyokból (a 2000-2005-ös CPS-adatok sorozatai) készített becslésekben. Az 1990-es népesség-becslések lényegesen különböztek a 2000-es népszámláláson feltárt népességi adatoktól. Pontosabban, az 1990-es népességi becslések valamivel több, mint 10% -kal alulértékelték a spanyol és az ázsiai népességet, némelyik életkor-nem csoport ( pl. a spanyol férfiak 20-29 évesek) 20-30% -kal maradnak el a 2000-es népszámlálás számától. Ezen túlmenően az államszintű becslések azokra az államokra, amelyek új célpontok voltak a bevándorlók, különösen a spanyol bevándorlók számára, alacsonyabbak voltak, mint a 2000. évi Census számai, különösen ezekben az államokban a kisebbségi populációk esetében. A 2000-es népszámláláson alapuló népességi adatok bevezetése a súlyozási folyamatba így a bevándorlók esetében lényegesen magasabb adatokhoz vezetett. A 3. Részletes táblázatban szereplő összes külföldi születésű összesítés azt mutatja, hogy az 1990-es alapú összesítések 2000-re és 2001-re körülbelül 6% -kal kevesebbek, mint a 2000-es adatok. Az új súlyok hatása természetesen sokkal nagyobb a spanyol és az ázsiai populációk, valamint az újonnan érkező kohorszok esetében. Így az érkezési kohorszok átlagolt becsléseinek összehasonlítása a 2a. Részletes táblázatból azt mutatja, hogy az 1990-2001-es érkezések spanyol adatai körülbelül 20% -kal alacsonyabbak az 1990-es alapú becsléseknél; az ázsiaiak és a feketék esetében az 1990-es alapú becslések is alacsonyabbak, de nagyobb a változékonyság, mint a spanyoloknál; a fehér bevándorlók esetében az 1990-es becslések valójában valamivel nagyobbak, mint a 2000-es sorozatok. Mivel e különbségek némelyike ​​jelentős, nem szabad őket az általános becslések hibáinak jelzésére tekinteni; inkább az 1990-es évek népességének becslésében és adatsoraiban felhalmozódott hibák mértékét mutatják be, mivel az Egyesült Államokba érkező bevándorlók áramlásával kapcsolatos információk nem megfelelőek (Passel 2001).

Rezidencia 1 évvel ezelőtt

Az ACS azt kérdezi a válaszadóktól: 'Hol élt ez a személy egy évvel ezelőtt'? míg a CPS azt kérdezi, hogy „Hol lakott (válaszadó) március 1-jén (beilleszteni az előző évet”)? Ezt a kérdést azok a több mint 1 éves válaszadók teszik fel, akik a referencia időpontjában egy másik házban vagy lakásban élnek. Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy azonosítsuk a bevándorlókat egy év alatt, mint külföldi születésű személyeket, akik az Egyesült Államokon kívül élnek ezekre a kérdésekre válaszul. A 2000-es népszámlálásnak hasonló kérdése van, de a referencia-dátum öt évvel a népszámlálás előtt van (azaz 1995. április 1-jén), ezért nem használjuk ezeket az adatokat ebben a tanulmányban.

American Community Survey, 2000-2004.Az egy évvel korábbi ACS lakóhelyre vonatkozó információk alapján a becslések kidolgozása nagyon egyszerű a bevándorlási változók évéhez képest. Először táblázatot adunk azoknak a külföldön született egyéneknek, akik egy évvel ezelőtt az Egyesült Államokon kívül éltek, faj, születési ország és lakóhely szerinti bontásban, a fenti változókra fent leírt eljárásokkal. A becslések egyesítésének egyetlen kérdése a migrációs időszak referencia-dátuma. Mivel az ACS-adatokat a naptári év során gyűjtik, feltételezzük, hogy átlagosan az adatokat a felmérés évének középpontjában gyűjtötték; például feltételezzük, hogy a 2003. évi ACS-adatokat 2003. július 1-jétől gyűjtötték össze. Tehát az a bázisidőszak, amelyben a migráció feltételezhetően bekövetkezett, a felmérést megelőző év július 1-je és a felmérés évének június 30-a. . Ezen becslések naptári évekre történő átszámításához átlagoljuk a szomszédos ACS évek becsléseit 0,5 súlyokkal; az 1999-es becslésekhez a 2000. évi ACS értékének felét használjuk, és feltételezzük, hogy az a teljes naptári évre vonatkozik. 2004-hez hasonlóan feltételezzük, hogy a migráció ACS-értéke az egész évre vonatkozik. Ennek az átlagolási folyamatnak az eredményeit a bevándorlás becsléseiként (év előtti elnevezéssel) 1999-2004-re mutatjuk be a 2a-2d3 részletes táblázatokban.

Jelenlegi népességfelmérések, 1994-2005.Megint a CPS becslések némileg összetettebbek, mint az ACS becslések, de az általános folyamat nagyon hasonló. Ismét először az egyesült államokbeli külföldön élők számát vesszük sorra, akik a felmérés előtt egy évvel az Egyesült Államokon kívül éltek, minden márciusi CPS-kiegészítés alapján fajonként, jogi státusz, születési ország és állam szerint. Ismét két különálló becslési sorozat áll rendelkezésünkre, amelyek az 1994–2001-es CPS-eken alapulnak az 1990-es súlyokra és a 2000–2005-ös CPS-ekre a 2000-es súlyokra. Mint korábban, minden sorozatot külön kezelünk. A fentiekben említett adathiányok miatt nem használjuk az 1994-es CPS-ből származó születési ország adatait, és a többi év értékeit az ismeretlenek számának csökkentése érdekében szerkesztették; az 1994–1995 közötti versenyadatokat szerkesztették a Census Bureau feldolgozási hibáinak kijavítására, és a 2003–2005-ös adatokat úgy szerkesztették, hogy a többnemzetiségű egyéneket egyetlen versenyekhez rendelték. Az 1994-es, 1997-es és 2005-ös CPS-ekre vonatkozóan nincsenek jogi információink, ezért az ezen felmérések által érintett évek éves becslései kevesebb információra támaszkodnak.

Végül a CPS adatok további módosítást igényeltek. Az adatok feldolgozása során nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos problémák merültek fel a lakóhely egy évvel korábbi, 1995. márciusi CPS adatai alapján. Pontosabban, a felmérés alapján a becsült éves bevándorlás csak az 1994-es és 1996-os CPS-ek becsült értékének csak mintegy 55% -át tette ki. Semmi más adatforrás (ideértve az érkezési év adatait sem) nem utal arra, hogy a számok ilyen alacsonyak volnának az időszakban. Úgy tűnik, hogy a CPS 1995 márciusában egy további kérdés a lakóhellyel kapcsolatbanötévekkel korábban befolyásolhatta az egy évvel ezelőtti kérdésre adott válaszokat. Ezen adatproblémák miatt ebből az elemzésből kivettük az 1995-ös adatokat.19.

A bevándorlók CPS-alaptáblázatának konvertálása a felmérést megelőző évben az ACS-adatok átlagolása céljából a fent leírt évesítési folyamatot követte. Az áttelepítés referencia-időszakát a CPS-ben világosabban határozzák meg, mint az ACS-ben, így a naptári év becslésének kidolgozásának folyamata is jobban meg van határozva. Pontosabban, a bevándorlás éves becslése a CPS-t megelőző évre vonatkozóan, a lakóhely egy évvel ezelőtti adatainak felhasználásával a jelenlegi CPS-t 10 hónapig, az előző CPS-t 2 hónapig súlyozza. Például az 1998-as naptári évben érkező bevándorlók számát úgy számolják, hogy az egy évvel ezelőtt az Egyesült Államokon kívül élő, külföldi származású népesség tízszerese az 1999. márciusi CPS-ben meghatározott plusz kétszerese az 1998. márciusi CPS-nek, az összes szám elosztva 12-vel. (azaz 10 + 2). Ha bármelyik év hiányzik (csakúgy, mint az imént említett 1995-ös adatok vagy például a jogi státusz 1997-es adatai), akkor a nevezőben kiigazítást hajtanak végre, hogy lényegében a rendelkezésre álló CPS-ben megfigyelt migrációs ráta alkalmazható legyen az egész naptári évre.

A 2a-2d3 részletes táblázat az egy évvel ezelőtti tartózkodási hely CPS-adatain alapuló évesített becslések két külön sorozatát mutatja. A súlyozás ismét hatással van a becslésekre, mivel a 2000-es súlyok a bevándorlás mértékét körülbelül 10% -kal magasabbak, mint az 1990-es súlyok. A sorozatban azonban kevés az átfedés, mivel csak a 2000-es és 2001-es CPS hordoz két súlykészletet. Az érkezési időszakra vonatkozó becslésekkel ellentétben az ACS általában valamivel magasabb becsléseket ad a bevándorlásról a lakóhelyről egy évvel ezelőtt, mint a CPS becslései. Mivel a CPS-ben az időreferencia konkrétabb, mint az ACS-ben (azaz „március 1-je” vagy „1 évvel ezelőtt”), az ACS több olyan migránst és költöztetőt is felvehet, akiknek tényleges költözési dátuma valamivel több, mint egy évvel korábban történt az interjú.húszAlternatív megoldásként az ACS-CPS különbség oka lehet a mintavétel változatossága vagy a felmérések súlyozásához használt populációs becslések különbségei.

Kombinált becslések

Az 1992–2004-es naptári évekre vonatkozó bevándorlási értékek egyetlen készletének eléréséhez az egyes évekre rendelkezésre álló becslések egyszerű átlagát vesszük, de az átlagolást a 2000. évi népszámlálásnak megfelelő súlyokon alapuló becslésekre korlátozzuk. Pontosabban, a az átlagos átlag: (a) a 2000. évi népszámlálás becslései az érkezési év alapján 1992–2000-re; b) átlagos ACS-becslések az érkezési év alapján 1992–2004-ig; c) átlagos CPS 2000-alapú becslések az érkezési év alapján, 1992–2004; d) az egy évvel ezelőtti külföldi tartózkodási helyeken alapuló átlagos ACS-becslések 1999–2004-re; c) az átlagos CPS 2000-alapú becslések az egy évvel ezelőtti külföldi tartózkodás alapján, 1999–2004. Ezeknek a becsléseknek az átlagolásával (amelyek többnyire maguk az átlagok) próbálunk a bevándorlás ebben az időszakban tapasztalható tendenciáival kapcsolatos kérdésekkel foglalkozni, nem pedig a bevándorlás szintjével. A különböző mérési technikák némileg eltérő információt nyújtanak a bevándorlás szintjéről, de mindegyik ugyanazt a tendenciát mutatja az idők során. Így a módszerek közötti átlagot nem az országba belépő bevándorlók számának egyetlen legjobb mércéjeként kell kezelni, hanem a különböző csoportok (pl. Faj, jogi helyzet, földrajz) relatív bevándorláshoz és a hogyan változtak ezek a hozzájárulások az idők során.

A 10. ábra mutatja a bevándorlás becsült éves szintjét az összes éves becslések különböző módszerei alapján; A 11. ábra ugyanazt a részletességet mutatja, de a mexikói bevándorlás esetében. A különböző becslési módszerek közötti változékonyság mindkét ábrán egyértelmű, mivel a vonalak több százezer tartományt mutatnak a legmagasabbtól a legalacsonyabbig az évek során. A legnagyobb, alacsony és alacsony különbségek általában a bevándorlás csúcsévében vannak. A számokból az is kiderül, hogy az összes különálló becslési sorozat hasonló, az elején fennálló viszonylag alacsony fennsík mintáit mutatja, a csúcsértékek növekedését, majd a csúcstól való csökkenést.