• Legfontosabb
  • Globális
  • A nemzetgazdaságokkal kapcsolatos nézetek vegyesen, mivel sok ország továbbra is küzd

A nemzetgazdaságokkal kapcsolatos nézetek vegyesen, mivel sok ország továbbra is küzd

Csaknem egy évtizeddel azután, hogy a globális pénzügyi válság megrázta a nemzetgazdaságokat, a világon sokan úgy érzik, hogy országaik gazdasága továbbra is gyenge. Egy új Pew Research Center felmérés komor képet mutat Európa egyes részein, Görögországban, Franciaországban és Spanyolországban tízből több mint tíz rossznak minősíti országuk gazdasági helyzetét. Ezt a homályt azonban nem mindenki osztja az Európai Unióban - a svédek, németek és hollandok többsége szerint gazdasága jól megy. Kínában, Indiában és Ausztráliában pedig a nézetek többnyire pozitívak.


A 12 ország közül, amelyekben rendelkezésre állnak trendek, csak háromban nőtt a közvélemény bizalma a nemzetgazdaság iránt az elmúlt évben. Ez tükrözi a Nemzetközi Valutaalap azon előrejelzését, miszerint a 2016-os globális növekedés szerény és törékeny lesz. Két nagy gazdaságban - Kanadában és Japánban - a gazdasági viszonyokkal kapcsolatos nézetek negatívabbá váltak, mint 2015-ben voltak.

A megkérdezett országok közül sokban azonban alig változik a gazdasági hangulat, sokuk - köztük az Egyesült Államok - küzd a recesszió előtti szintre való feljutással.


Ezek a Pew Research Center által 16 országban 20 132 válaszadó körében 2016. április 4-től május 29-ig, az Egyesült Királyságból az EU-ból való kilépésről szóló úgynevezett Brexit-népszavazás előtt végzett új felmérés egyik fő megállapításai.

Sokan negatívan vélekednek országuk gazdaságáról

A megkérdezett 16 országból csak hatban érzi az emberek többsége a nemzeti gazdaság jó állapotát. Még azelőtt, hogy a Brexit-szavazás gazdasági zűrzavart okozott volna, az európaiak általában depressziósan viszonyultak a gazdasághoz. A megkérdezett 10 európai ország közül hétben nagyjából a fele vagy kevésbé látja jónak országa gazdasági helyzetét. A görögök a legkevésbé boldogokként jelennek meg, csupán 2% szerint a görög gazdaság jól halad. Hasonlóképpen csak 12% Franciaországban és 13% Spanyolországban ad pozitív minősítést gazdaságának.

A svédek és a németek viszont a vizsgált Európai Unió országai közül a legbiztosabbak a saját gazdaságukban, Svédországban 76%, Németországban 75% szerint jó a gazdasági helyzet. Nagyjából tíz a tízben (61%) Hollandiában is kifejezi ezt a nézetet.

Noha Európában még mindig jelentős gazdasági homály uralkodik, az elmúlt években több országban javultak a hangulatok. A német gazdaság értékelése ma lényegesen jobb, mint a 2009-es pénzügyi világválság közepén volt (28% jó). A brit és lengyel nézetek sokkal pozitívabbak, mint három évvel ezelőtt, és annak ellenére, hogy az olaszok csak egyharmada értékeli pozitívan gazdaságát, ez jóval magasabb, mint a 2013-ban egyetértő 3%. Ezzel szemben Spanyolországban a közhangulat továbbra is csillogó , Franciaországban és Görögországban az elmúlt években.


Az Atlanti-óceán túloldalán az amerikaiak lassan, de következetesen visszanyerik bizalmukat a gazdaságuk iránt. Az amerikaiak szerény 44% -a úgy gondolja, hogy az Egyesült Államok gazdasági helyzete jó, teljes mértékben 27 százalékponttal magasabb, mint 2009-ben. Ennek ellenére a gazdasági bizalom továbbra is alacsonyabb, mint a válság előtti, 2007-ben regisztrált 50%.

A kanadaiak megoszlanak a gazdaságukkal kapcsolatos véleményükről, azonos arányban, 48% szerint a helyzet jó és rossz. Ugyanakkor az idei év már másodszor jelzi, hogy a Pew Research Center 2002-ben megkezdte a közvélemény-kutatást Kanadában, amikor a gazdaság pozitív közvélemény-osztályának aránya 50% alá esett. 2009-ben, a globális pénzügyi válság idején, a kanadaiak csupán 43% -a mondta jó gazdasági helyzetüket.


A kínaiak és az indiánok különösen rózsásnak tűnnek országaik gazdaságában. Kínában 87%, Indiában pedig 80% mondja, hogy gazdasági helyzetük jó. Ausztráliában a közvélemény 57% -a pozitív jegyeket ad a gazdaságnak, hasonlóan a tavalyi 55% -hoz.

Az ilyen érzelmek szöges ellentétben állnak Japánnal, ahol csak 30% -uk bízik a gazdaságban. Valójában úgy tűnik, hogy az utóbbi években a japán gazdaságban növekvő közbizalom megfordult, és az ország most négy év óta először tapasztalja a hangulat visszaesését.

Európa és az ázsiai-csendes-óceáni térség néhány országában a jövedelem szintje szorosan kapcsolódik a gazdaság nézeteihez: Az alacsonyabb jövedelműek általában negatívabban tekintenek a gazdaságra. Ez különösen igaz Hollandiában, ahol az országukban a háztartások mediánjövedelménél kevesebbet keresők 50% -a gondolja úgy, hogy jó a gazdaság - ez teljes 26 ponttal alacsonyabb, mint a mediánjövedelemnél többet keresők körében. Németországban és az Egyesült Királyságban a magasabb jövedelműek nagyobb valószínűséggel pozitívan tekintenek gazdaságukra (15 pont mindkét esetben), és ez a különbség Lengyelországban 14 pont. Jelentős jövedelmi különbségek vannak Ausztráliában és Japánban is.

A legtöbb országban a férfiak és a nők hasonlóan vélekednek országuk gazdaságáról. Számos európai országban azonban a férfiak inkább, mint a nők, kedvezőbb álláspontot képviselnek, ha a nemzetgazdaságról van szó. Az Egyesült Királyságban a férfiak 52% -a látja jónak a gazdasági helyzetet, míg a brit nőknek csak 43% -a érzi ugyanezt. Hasonlóképpen Németországban, Franciaországban és Spanyolországban 8 pont a nemek közötti különbség, a férfiak pozitívabban érzik magukat az ország gazdaságával szemben, mint női társaik.


Az ideológia szerepet játszik abban is, hogy a közvélemény hogyan látja gazdaságát. Azok, akik ugyanabban a politikai spektrum végén vannak, mint országuk kormánypártja, nagyobb valószínűséggel gondolják jónak a gazdasági helyzetüket. A tíz megkérdezett európai ország közül négyben azok, akik az ideológiai spektrum jobb oldalán helyezkednek el, nagyobb valószínűséggel hiszik, hogy a gazdaság jól jár, mint a baloldal. Mind a négy országban a kormányt egy jobboldali párt vezeti.

Magyarországon, ahol a jobboldali Fidesz-párt irányítja a Parlamentet, a politikailag a jobboldalon azonosulók 53% -a érzi úgy, hogy a magyar gazdaság robusztus, míg a baloldalon politikailag baloldalinak azonosulóknak csak 24% -a érzi ugyanezt.

A PiS által vezetett Lengyelországban a jobboldaliak 58% -a jónak látja a gazdasági helyzetet, míg a baloldaliaké csak 43%. Az Egyesült Királyságban, ahol a Konzervatív Párt vezeti a kormányt, a jobboldali beállítottságúak 55% -a szerint a brit gazdaság stabil, szemben a baloldali beállítottságúak 43% -ával. Spanyolországban pedig, amelyet a jobbközép Néppárt vezet, a politikai jobboldal 15% -a pozitívan látja gazdaságát, szemben a politikai baloldal csupán 6% -ával.

Ugyanez a minta található az Egyesült Államokban. Amerikában, ahol az elnök demokrata, a liberálisnak vallók 55% -a úgy gondolja, hogy a gazdaság jól működik, míg a konzervatívok csupán 37% -a érzi ugyanezt.

KORREKCIÓ (2017. április): A jelentést kísérő felsővonal frissült, hogy tükrözze a holland adatok felülvizsgált súlyát, amely korrigálja a két régió százalékos arányát. A kiigazítás miatti változások nagyon csekélyek és nem változtatják meg lényegesen a jelentés elemzését. A változások összefoglalását lásditt. Hollandia aktualizált demográfiai adatai:[email protected].