A GOP millenniumi problémája mélyreható

Széles ideológiai megosztottság generáció szerint, különösen éles a GOP-on belülA Republikánus Párt küzdelmei a fiatalok megnyerésében jól dokumentáltak. És még azok az ezeréves emberek is, akik republikánusnak vallják magukat, vagy a GOP felé hajolnak, határozottan kevésbé konzervatívak, mint az idősebb republikánusok.


Összességében a Millennials (jelenleg 18-33 évesek) a legliberálisabb korosztály. Az amerikai nyilvánosság politikai polarizációjáról szóló jelentésünkben egy skálát használtunk, amely a politikai szerepre, a környezetvédelemre, a homoszexualitásra és más kérdésekre vonatkozó 10 politikai értéken alapuló kérdést vetett fel az ideológiai következetesség mérésére. Ez a több mint 10 000 amerikai felmérés azt találja, hogy ebben a skálában az ezredfordulók sokkal liberálisabbak, mint a többi generáció: Körülbelül tízből tízezer ember többnyire (28%) vagy következetesen (13%) liberális véleménye szerint, szemben a 15 éves %, akik többnyire (12%) vagy következetesen (3%) konzervatívak (44% ideológiai szempontból vegyesek). Az idősebb generációk fokozatosan konzervatívabbak.

Az ezredfordulók viszonylagos liberalizmusa nagyobb valószínűséggel kapcsolódik be a Demokrata Pártba vagy hajlik rá, mint az idősebb generációké. Ma az ezredfordulók mintegy fele (50%) demokrata vagy hajlik a Demokrata Párthoz, míg csak 34% -uk áll kapcsolatban vagy áll a GOP-ra. Összehasonlításképpen: a Baby Boomerek (50-68 évesek) enyhén demokratikusak (46% demokratikus / demokratikus, 42% republikánus / republikánusok), míg a néma generációban (69-86 évesek) körülbelül egyenletesen oszlanak meg (47% Republikánus / republikánus hajlam, 44% demokratikus / demokratikus hajlam).


De a generáció demokratikus tendenciája mellett a GOP-val azonosuló évezredesek kevésbé konzervatívak, mint a többi generáció republikánusai: Az ezeréves emberek nagyjából egyharmada közül, akik a republikánusokhoz kötődnek vagy karcsúak, csak 31% -uk keveredik olyan politikai értékekkel, amelyek középső jobboldalon vannak, míg körülbelül a fele (51%) liberális és konzervatív álláspontot képvisel, 18% pedig következetesen vagy többnyire liberális nézetekkel rendelkezik. A republikánusok és a republikánusok szelídjei közül 53% -uk konzervatív nézetekkel rendelkezik; a két legrégebbi generációban, a Silentsben és a Boomersben mintegy kétharmada következetesen vagy többnyire konzervatív.

Röviden: az ezredfordulók nemcsak az idősebb generációknál ritkábban azonosulnak republikánusként, hanem azok is, akik lényegesen kevésbé konzervatív értékeket fejeznek ki, mint az idősebbek.

Ezeréves republikánusok, liberálisabbak, mint az idősebb republikánusok a homoszexualitásról, a bevándorlásrólIlyen generációs megosztottság nincs a demokraták között. Minden generációban a többségnek vannak olyan értékei, amelyek középen balra vannak, míg mások többségében a liberális és a konzervatív értékek keverednek.A republikánusok generációs megosztottsága a politikai értékek különböző dimenzióit öleli fel. A republikánusokon belül a legszembetűnőbb generációs különbségek olyan társadalmi kérdéseket érintenek, mint a homoszexualitás és a bevándorlás, de a fiatalabb republikánusok kevésbé konzervatívak a környezettel, a kormány szerepével, a szociális biztonsági hálóval és a piaccal kapcsolatos értékek tekintetében is.


Az évezredes republikánusok 64–30% -os különbséggel azt mondják, hogy a homoszexualitást a társadalomnak el kell fogadnia, nem pedig elbátortalanítani. A republikánusok idősebb generációi közül legfeljebb a fele gondolja úgy, hogy a homoszexualitást el kellene fogadni.

Hasonló generációs megosztottság van a GOP-ban a bevándorlás kapcsán: Összességében elmondható, hogy a fiatalabb republikánusok szerint a bevándorlók kemény munkájukkal és tehetségükkel erősítik hazánkat, míg az idősebb republikánusok szerint a bevándorlók megterhelik hazánkat azzal, hogy vállalják munkánkat, lakásunkat és egészségügyi ellátásunkat.


A GOP generációs megosztottsága az üzleti és a szabályozási nézetekre is kiterjed. Míg a Boomer és a Silent Generation republikánusok túlnyomórészt úgy látják, hogy a szigorúbb környezetvédelmi előírások ártanak a gazdaságnak, az ezredéves republikánusok szinte egyenletesen oszlanak meg abban, hogy ez a helyzet vagy megéri-e a költségeket. Hasonlóképpen, a republikánusok idősebb generációi úgy gondolják, hogy az üzleti vállalatok manapság tisztességes és ésszerű mennyiségű nyereséget termelnek, míg az ezeréves republikánusok fele szerinte túl sok profitot termel.

Az ezeréves republikánusok kevésbé bírálják a kormányzást, de majdnem olyan szkeptikusak a szociális biztonsági hálóval szembenA fiatalabb republikánusok pedig sokkal kevésbé szkeptikusak a kormányzással szemben, mint az idősebb republikánusok. Körülbelül tízből tíz (59%) millenniumi republikánus úgy gondolja, hogy „a kormány szinte mindig pazarló és hatástalan”, szemben a 33 év feletti republikánusok nagyjából nyolcból tízbe.

De a GOP-on belül nem sok különbség van a GOP-on belül a szociális biztonsági háló programjaiban: Az idősebb generációkban részt vevők mintegy háromnegyede szerint a kormány nem engedheti meg magának, hogy sokkal többet tegyen a rászorulók megsegítésében, szemben az ezredéves republikánusok 68% -ával.

És bár a millenniumi republikánusok liberálisabb nézetekkel rendelkeznek, mint az idősebb republikánusok számos kérdésdimenzióval kapcsolatban, ennek ellenére konzervatívabbak, mint a korosztályon belüli demokraták. Például a millenniumi republikánusok 19 ponttal valószínűbbek, mint az összes demokrata és demokratikus beállítódó, hogy azt mondják, hogy a kormány pazarló és nem hatékony (59% szemben 40%), és 19 ponttal kevésbé valószínű, hogy azt gondolják, hogy az üzleti vállalatok túl sok profitot hoznak (69% demokraták és a millenniumi republikánusok 50% -a).


A generációk közötti megosztottság kevésbé hangsúlyos a demokraták közöttBár a fiatalabb és idősebb demokraták nem értenek egyet mindenben, általános profiljuk és prioritásaik sokkal inkább összhangban vannak, mint a GOP-on belül. A demokraták életkorbeli különbségei általában fok, nem pedig irány kérdése. Az ezeréves demokraták 21 ponttal valószínűbbek, mint a Néma Nemzedék Demokratái, ha azt mondják, hogy a társadalomnak el kell fogadnia a homoszexualitást (84% vs. 63%). És pozitívabban viszonyulnak a bevándorlókhoz is.

Vannak más területek is, ahol a fiatalabb demokraták konzervatívabbak, ha van ilyen, idősebbeknél. Az évezredes demokraták valamivel valószínűbbek, mint az idősebb demokraták, ha azt mondják, hogy a mai kormány nem engedheti meg magának, hogy sokkal többet tegyen az ország szegényeinek és rászorultjainak megsegítésére, vagy hogy az előrébb nem jutó feketék felelősek például saját állapotukért; de ezek a különbségek nagyon szerények.