Táblagazdálkodás 2013

Először az amerikai felnőttek harmada rendelkezik táblagépekkel

A 18 éves és idősebb amerikai felnőttek egyharmada (34%) rendelkezik táblagéppel, mint például iPad, Samsung Galaxy Tab, Google Nexus vagy Kindle Fire - majdnem kétszer annyi, mint egy évvel ezelőtt egy tablet tulajdonosa.1

Azok a demográfiai csoportok, amelyek nagy valószínűséggel rendelkeznek tabletekkel:

  • Azok a háztartásokban élők, akik évente legalább 75 000 dollárt keresnek (56%), szemben az alacsonyabb jövedelmi kategóriákkal
  • 35-44 éves felnőttek (49%), összehasonlítva a fiatalabb és idősebb felnőttekkel
  • Főiskolát végzettek (49%), összehasonlítva az alacsonyabb végzettségű felnőttekkel

Az alábbi ábra az általános táblagép-tulajdonosok időbeli növekedését mutatja be, 2010 májusától kezdődően, amikor a felnőttek mindössze 3% -a mondta, hogy rendelkezik táblagéppel.

1.ábra

A táblagép tulajdonosainak demográfiai adatai

Az okostelefonokkal ellentétben, amelyek a 18-34 éves fiatalabb felnőttek körében a legnépszerűbbek, a táblagépek tulajdonosainak aránya a legmagasabb a harmincas évek végén és a negyvenes évek elején. Valójában a 35–44 éves felnőttek csaknem fele (49%) rendelkezik táblagéppel, lényegesen többet, mint bármely más korosztály. A 65 éves és idősebb felnőttek viszont ritkábban (18%) rendelkeznek tablettel, mint a fiatalabb korosztályok.

A tabletta tulajdonjogában nincs statisztikailag szignifikáns különbség a férfiak és a nők, illetve a különböző faji vagy etnikai csoportok tagjai között.

2. ábra

Az életkor mellett a táblagépek elfogadásának másik mintája az erős összefüggés az iskolai végzettséggel és a háztartások jövedelmével. Például a legalább főiskolai végzettséggel rendelkező felnőttek 49% -ának van táblagépe, ami lényegesen több, mint bármely más oktatási szinten (beleértve a középiskolát nem végzettek 17% -át). A legalább 75 000 dollárt kereső háztartásokban élő felnőttek többsége (56%) azt állítja, hogy táblagépe van, szemben a következő legmagasabb jövedelmi csoportba tartozók 38% -ával, és az évi 30 000 dollárnál kevesebbet keresők 20% -ával.

Ezenkívül a külvárosi területeken élő felnőttek (37%) lényegesen nagyobb valószínűséggel rendelkeznek tabletekkel, mint a vidéki területeken élők (27%). És a szülők is nagyobb valószínűséggel rendelkeznek táblagéppel, mint a nem szülők: Az otthon élő kiskorú gyermekekkel rendelkező szülők fele (50%) rendelkezik táblagéppel, míg a nem szülők 27% -a.

3. ábra

A táblagépek tulajdonjogának alakulása

Szinte minden nagyobb demográfiai csoportban jelentős növekedés tapasztalható a táblagépek tulajdonában 2012 április és 2013 májusa között. Számos esetben azokban a csoportokban tapasztalták a legnagyobb százalékpontos növekedést az elmúlt évben:

  • Közöttotthon élő kiskorú gyermekekkel rendelkező szülők, a táblagépek tulajdonjoga a 2012. áprilisi 26% -ról 2013. májusi 50% -ra emelkedett (24 százalékpontos növekedés).
  • A tabletta tulajdonjoga a felnőttek körébenolyan háztartásokban él, akik évente legalább 75 000 dollárt keresnek34% -ról 56% -ra (22 százalékpont) emelkedett.
  • A tabletta tulajdonjoga közöttfőiskolai végzettségűek28% -ról 49% -ra (21 százalékpont) emelkedett.

Eközben más csoportokban továbbra is alacsonyabb az örökbefogadás szintje. Például azon felnőttek körében, akik nem fejezték be a középiskolát, 17% -uk rendelkezik táblagéppel, szemben a 2012-es 11% -kal (hat százalékpontos növekedés, statisztikailag jelentéktelen különbség).

És míg a 18–29 éves fiatal felnőttek ugyanolyan valószínűséggel birtokolták a tabletet 2012-ben, mint a 30–49 évesek, a harmincas és negyvenes éveikben járók már lényegesen nagyobb valószínűséggel birtokolják ezt az eszközt, mint bármely más korosztály, amint az látható a következő táblázatban.

4. ábra