• Legfontosabb
  • Globális
  • Még mindig Limbóban: Körülbelül millió menedékkérő várja a szót arról, hogy hazahívhatják-e Európát

Még mindig Limbóban: Körülbelül millió menedékkérő várja a szót arról, hogy hazahívhatják-e Európát

Egy menekült gyermek a berlini egészségügyi és szociális gondozási intézményben várja az önkéntesektől származó piperecikkeket. (Colin McPherson / Corbis a Getty Images-en keresztül)

Körülbelül egymillió ember (1,1 millió), akik 2015-ben és 2016-ban menedékjogot kértek Európában, 2016. december 31-ig még mindig nem tudták, hogy engedélyezik-e a tartózkodást - derül ki a Pew Research Center kormányzati adatokon alapuló új becsléséből. A nehéz helyzetben lévők a 2,2 milliónak körülbelül a felét (52% -át) teszik ki1olyan emberek, akik menedékjogot kértek az egyik legnagyobb menekült hullám alatt, hogy az Európai Unióba, Norvégiába és Svájcba érkezzenek.2


Jelentési adatok beágyazása © PEW KUTATÁSI KÖZPONT

Csak az EU-országokban, Norvégiában és Svájcban mintegy 1,3 millió, először 2016-ban benyújtott menedékjog iránti kérelmet nyújtottak be, 2016-ban pedig további 1,2 milliót nyújtottak be. Ez a két év együttesen adja az Európába beérkezett összes menedékjog iránti kérelem 20% -át. Az 1980-as évek, ezzel a menedékkérők hullámával a legnagyobb, amelyet a kontinens a második világháború óta látott. A menedékkérők állampolgársága a legmagasabb szintű országokban Szíriában, Afganisztánban és Irakban volt, azok az országok, amelyek folyamatos konfliktusai hozzájárultak a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek hirtelen növekedéséhez világszerte. Ez a három ország tette ki a 2015–2016-os pályázók több mint felét (53% -át).

A hullámvölgy idején a legtöbb menedékkérő Görögországon vagy Olaszországon keresztül érkezett Európába. A migráció a Földközi-tenger keleti részén, Törökország és Görögország között megtorpant, miután az EU és Törökország között 2016 márciusában megállapodást hajtottak végre az áramlás visszaszorítására. A migránsok ezrei azonban 2016 közepén keresztül folyamatos áramlásban lépték át a Földközi-tenger középső részét Észak-Afrikától Olaszországig.


Sok menedékkérő nem tartózkodott a mediterrán országokban. Ehelyett északra utaztak. Németország 2015 és 2016 folyamán az európai menedékkérők nagyjából felét (45% -át) fogadta, több százezren Magyarországon és Svédországban is. Néhány európai országban ennyi menedékkérő hirtelen megmozdulása észrevehetően megváltoztatta ezen országok demográfiáját: Az összes népesség bevándorlói aránya több mint 1 százalékponttal nőtt olyan országokban, mint Svédország és Ausztria 2015 és 2016 között.

A 2015-16-os hullámhosszig tartó európai menedékkérők közül, akik 2016 végére várták a döntéseket, becslések szerint kétharmaduk (vagyis körülbelül 760 000) nem döntött az ügyükben. További egyharmad (kb. 385 000) fellebbezett az első döntés után, miután elutasították.

Eközben becslések szerint 2015 és 2016 között 885 000 menedékkérő kérelmét hagyták jóvá 2016 végéig, vagyis legalább ideiglenesen Európában maradhatnak.3A fennmaradó 75 000 jelentkezőt a becslések szerint ebben az időszakban hazatették hazájukba vagy egy másik, EU-n kívüli országba. Mintegy 100 000 olyan pályázó jelenlegi tartózkodási helye, akinek a kérelmét elutasították, nem ismert. Lehetséges, hogy illegálisan maradtak Európán belül, elhagyták Európát, vagy valamilyen más bevándorlói státuszt kértek.

Ezek a Pew Research Center becsléseinek legfontosabb megállapításai, amelyek az Eurostat, az Európai Unió statisztikai ügynökségének adatai alapján készültek. A forrásadatokról és a menedékkérők helyzetének becsléséhez használt módszerről a módszertanban olvashat részletesebben.


Menedékjog iránti kérelem Európában

Minden európai menekültnek, akár kiskorúnak, akár felnőttnek, egyedileg kell menedékjogot kérnie annak az országnak a hatóságainál, ahová először érkezett. A kérelem elbírálásának várakozása országonként jelentősen eltérhet, annak ellenére, hogy az Európai Unió országai, Norvégia és Svájc közös elvekben állapodtak meg a menedékkérőkkel való kapcsolattartásban.

A rövidebb várakozási idők egy része Németországban volt a szíriaiak esetében, ahol a szíriai kérelmezők átlagos elbírálási ideje 2015 és 2016 során körülbelül három hónap volt. Ezzel szemben a menedékkérők átlagos várakozási ideje Norvégiában több mint egy év volt. Ezek a széleskörű ütemtervek számos tényezőtől függenek, ideértve a feldolgozási kapacitást, a menedékkérő származását és a hatóságokra gyakorolt ​​politikai nyomást a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásának felgyorsítására vagy lassítására.


Míg a kérelmüket feldolgozzák, sok menedékkérő olyan kormányzati létesítményekben várja a döntéseket, mint az újrafeldolgozott iskolák, szállodák vagy repülőterek, ahol ételt és orvosi ellátást kapnak. Néhány menedékkérőt, különösen a szíriai állampolgárokat, nyomon követték, és csak néhány hónapot vártak, mielőtt megkapják a döntéseket. Mások hónapokig vagy hosszabb ideig menekülthelyiségekben éltek, és végleges ítéleteket vártak arról, hogy képesek-e maradni. A legtöbb európai országban a menedékkérőknek kezdetben tilos a munkavégzés, bár néha hozzáférnek a munkaerőpiachoz, ha az európai országtól függően több hónapon át késik a jelentkezési folyamat.

Ha egy menedékkérő kérelmét elfogadják, akkor a tartózkodási helyét bizonyos évekre megkapja, a helyzettől és az országtól függően.4A menedékjogi kedvezményezettnek joga van legális munkavégzésre is. Ha egy kérelmet elutasítanak, az egyén fellebbezést nyújthat be, és újból megvárhatja az új döntést. A fellebbezések akár több hónapot is hozzáadhatnak a menedékkérő teljes várakozási idejéhez. Alternatívaként az elutasított pályázókat visszaküldhetik saját hazájukba, vagy EU-n kívüli országokba küldhetik. Néhányan illetéktelen bevándorlóként is Európában maradnak.

Európával összehasonlítva az Egyesült Államokban a menedékjogot kérők száma az elmúlt években csak ezreket számlált, az Európában látott milliókat nem. Ehelyett az Egyesült Államokban sok védelmet kérő személyt menekültként telepítenek át a Külügyminisztérium Menekültek Letelepítési Programján keresztül. Ezeket a menekült kérelmezőket az Egyesült Államokon kívül dolgozzák fel

Az európai menekültáradat helyzetének becslése

Az Eurostat, az európai statisztikai ügynökség rendszeresen közli a menedékkérők döntéseinek számát az Európai Unió országaiban, Norvégiában és Svájcban. De ezek a számok nem jelzikmikorkérelmeket nyújtottak be, akár néhány héttel korábban, akár több évvel korábban. Következésképpen a 2015 és 2016 között tetőzött menekültáradat státusza a nyilvánosság számára ismeretlen. A Pew Kutatóközpont először becsülte meg ennek a menekültáradatnak az állapotát az Eurostat és más források nyilvánosan elérhető adatai alapján, 2016 vége óta. Az európai menekülthullám státusának becslésével kapcsolatos teljes részletek a módszertan.


Becslések szerint 2015-ben és 2016-ban mintegy 2,2 millió kérelmet nyújtottak be, kivéve a visszavont kérelmeket. A visszavont kérelmek kizárása javítja a menedékkérők becslésének pontosságát azáltal, hogy csökkenti annak az esélyét, hogy kétszer számolják azokat az egyéneket, akik több országban is jelentkezhetnek, vagy önállóan tértek haza, mielőtt látták volna a kérelmüket.

A jóváhagyott és elutasított kérelmek számát az Eurostat rendelkezéseinek megfelelően becsülték meg az első kérelmezők között 2015 és 2016 minden negyedévében. Egyes országokban több időre van szükség, mint másoknak döntést hozni a pályázatokról. Az átlagos várakozási időket az egyes országokban a nem kormányzati szervezetek helyszíni jelentéseiből gyűjtötték össze. A becslésekben felhasznált pályázati döntések (jóváhagyások vagy elutasítások) száma azon alapul, hogy az egyes európai országokban átlagosan mennyi ideig várták a pályázók a kérelmük elbírálását. A bizonytalan jövőjű pályázók között vannak azok, akik az első pályázatuk elbírálására várnak, valamint az első elutasításra fellebbezők. A fellebbezések becsült száma az előző évek éves fellebbezési arányain alapul, figyelembe véve a kérelmező állampolgárságát és a kérelem benyújtásának országát.

Az európai menekültáradat fennmaradó része visszatért hazájába, miután erre felszólítást kapott, önként vagy erőszakkal. Mások számára az elutasított menekültkérelmet követően tartózkodási helyük ismeretlen. Ez utóbbi menedékkérői csoportokat az EU-országok, Norvégia és Svájc éves visszatéréseire vonatkozó 2016. évi adatok felhasználásával becsülik meg.

Sok ország menedékkérői nem tudják, hogy maradhatnak-e Európában

Az Európai Unió országaiban, Norvégiában és Svájcban 2015 és 2016 folyamán folyamodó menedékkérők körülbelül fele (52%) 2016 végén még mindig szót várt kérelmeikről vagy fellebbezéseikről. Kisebb, ugyanakkor jelentős részarány (40 %) engedélyezték a tartózkodást. A fennmaradó kérelmezők (kb. 8%) vagy hazatértek, vagy más, EU-n kívüli országba, vagy tartózkodási helyük nem ismert. Az európai menedékkérők státusza kétféleképpen vizsgálható: nemzetiségük és kérelmező országuk szerint.

Bizonyos országok menedékkérői számára az új becslések szerint a várakozás aránya jóval magasabb, mint az Európában engedélyezett védelem aránya. Például az albán kérelmezők becsült 89% -a 2015 és 2016 között arra várt, hogy megismerje európai státusát 2016 végén.

Ezenkívül az afgán menedékkérők körülbelül 77% -a várta a fellebbezések első vagy végleges döntését. Ez azt jelenti, hogy 2016 végén több mint háromszor annyi jelentkező várt Afganisztánból (240 000), mint jóváhagyott (70 000). Az iráni kérelmezők nagy része (77%), az iraki kérelmezők több mint fele (62) %) szintén várták az első vagy a végső döntéseket 2016 végén.

Ugyanakkor a hullámzás idején a felső európai nemzetiségű menedékkérők mintegy háromnegyede, például Koszovóból (77%), Szerbiából (74%) és Oroszországból (72%), először várt szót. vagy fellebbezési döntések 2016 végétől.5.

A Dél-Ázsiából, például Pakisztánból (67%) és Bangladesből (55%) érkező legfőbb pályázók fele és kétharmada várta a jelentkezési döntéseket 2016 végétől. Eközben több vezető afrikai országból érkező pályázók több mint fele a hullám, például Szomália (56%), Szudán (56%) és Nigéria (55%), 2016 végén várta a pályázati döntéseket.

A szíriai Youssef Atamini a menedékkérők ideiglenes otthonában, 2016 februárjában, a svédországi Kladesholmenben ellenőrzi mobiltelefonját (David Ramos / Getty Images)

A menedékkérők nem minden nemzetisége követi ugyanazt a várakozási mintát, mint a jóváhagyott kérelmezők. Például a legtöbb szíriai menedékkérő jövője 2015-ben és 2016-ban nagyrészt biztos Európában, legalábbis a következő néhány évben. A szírek által beérkezett 650 000 kérelem közül csak becslések szerint 130 000-ről (20%) nem döntöttek el 2016 végéig, sem első alkalommal, sem fellebbezés miatt.

Néhány európai ország gyorsított feldolgozást vezetett be több nemzetiségi csoport számára, ideértve a szíriai menedékkérőket, amelyek a menedékkérők legfontosabb származási országai a 2015-16. Németországban például a szíriaiak 2015 és 2016 folyamán gyakran kapták meg az első menedékjog iránti kérelmeket a kérelmük benyújtásától számított három hónapon belül, sokukat fellebbezés nélkül hagyták jóvá. Belgiumban a nem kormányzati szervezetek arról számoltak be, hogy a szíriai menedékkérők esetében a döntés várakozási ideje átlagosan egy hónap volt.

Hasonlóképpen, a 2015-16-os jelentkezők jóval kevesebb, mint fele Gambiaból (42%) és Eritreaból (29%) várta a döntésüket a pályázatukról 2016 végén - derül ki a Pew Research Center becsléséből. A gambiak esetében a 2015-ben és 2016-ban jelentkező 25 000 kérelmezőből becslések szerint 10 000 várt arra, hogy 2016 végéig meghallgassák menedékjog iránti kérelmüket vagy fellebbezésüket. Eritreaiak esetében az ezekben az években jelentkező 80 000 kérelmezőből körülbelül 25 000-en nem ismerik az állapotukat. A gambiai menedékkérők a folyamatos politikai viszályok miatt gyakran kapnak menekültstátuszt, míg az eritreaiak nagyrészt megúszják a katonai kényszersorozást.

Több európai országban a menedékkérők több mint fele várja a döntéseket

Az európai menedékkérők státusza nagyban függ a kérelmek benyújtásának helyétől. A várakozási idők és az egyes országok által meghozott pályázati döntések nagyon eltérőek lehetnek.

A Pew Research Center becslései szerint 2015 és 16 között a menekültek hullámvölgyének frontvonalában számos európai országban nagy volt a menedékkérők aránya, akik 2016 végére várták a döntésüket a kérelmükről. Becslések szerint például körülbelül tízből tíz pályázó Magyarországon (94%)6.és Görögország (90%) 2016. december 31-én még mindig a döntésekre várt.

Az új becslések szerint Ausztriában a kérelmezők mintegy kétharmada (66%) és a Franciaországban - más országokban, amelyek 2015-16-ban nagyszámú menedékkérőt fogadtak - 59% -a várta a kérelemre vonatkozó döntéseket.

Noha Németország 2015-ben és 2016-ban az európai menedékkérők közel felét (45% -át) fogadta, úgy tűnik, hogy sok más országnál hatékonyabb volt a menedékjog iránti kérelmek feldolgozásában. A becslések szerint 2016. december 31-én mintegy 530 000 menedékkérőt - vagyis a 2015-ben és 2016-ban érkezők 49% -át - várják a döntések, ez valamivel alacsonyabb arány, mint az egész Európára kiterjedő 52%.

Svédország, a menedékkérők másik legnagyobb fogadó országa, hasonló arányban (50%) részesült Németországban, mint a 2016 végén döntésre váró kérelmezők, vagyis körülbelül 75 000 kérelmező.7Körülbelül ugyanannyi (75 000) kérelmet hagytak jóvá a svéd hatóságok 2016. december 31-én.

Migránsok a migránsok és menekültek feldolgozó központjában Párizs északi részén, 2016 novemberében (Philippe Lopez / AFP / Getty Images)

Európában kevés elutasított menedékkérőt adtak vissza hazájába

A Pew Research Center becslései szerint 2016 végéig mintegy 75 000 elutasított menedékkérőt, az Európa 2015-ös és 2016-os hullámaiból származó összes kérelem mintegy 3% -át hazatették vagy elküldték egy EU-n kívüli országba (lásd a módszertant részletek). Németország, ebben az időszakban a legtöbb menedékkérőt befogadó ország, szintén több menedékkérőt küldött vissza, mint más országok.8.

Megjegyzés: Ezt a szakaszt frissítették annak tisztázása érdekében, hogy csak az elutasított menedékkérőkre vonatkozik.

Néhány elutasított menedékkérő helye nem ismert

A becslések szerint 100 000 elutasított menedékkérő jelenlegi tartózkodási helye 2015-ben vagy 2016-ban nem ismert. Ezek a pályázók élhetnek az Európai Unió országaiban vagy azokon kívül, Norvégiában és Svájcban. A Pew Research Center becslései szerint ez a 2015 és 2016 folyamán folyamodó menedékkérők teljes számának kevesebb mint 5% -át teszi ki.

Ezeknek a menedékkérőknek a kérelmét elutasították, és úgy gondolják, hogy 2016 végéig nem voltak folyamatban a fellebbezési folyamatban, és nem tértek vissza hazájukba. Ha ezek az egyének 2016 végén még Európában voltak, akkor valószínűleg illetéktelen bevándorlók és érintettek voltak deportálásig, ha megtalálják.

A kifejezésEurópa'ebben a jelentésben rövidítésként használják az Európai Uniót (EU), valamint Norvégiát és Svájcot alkotó 28 nemzetállamot, összesen 30 ország számára. E jelentés elkészítésekor az Egyesült Királyság még mindig az Európai Unió része volt, annak ellenére, hogy az ország 2017. március 29-én elindította az 50. cikket az EU-ból való kilépés megkezdéséhez. Ezeket az országokat köti a dublini rendelet: A menedékkérőknek menedékjogot kell kérniük az első EU-országba, ahová belépnek, és ha nem mennek be, akkor visszaküldhetők az első olyan országba, ahová belépnek kérelmeik feldolgozása céljából. A legtöbb uniós ország, Norvégia és Svájc is része a schengeni megállapodásnak, amely lehetővé teszi az emberek számára, hogy határellenőrzés nélkül átlépjenek az országok között.

A „menedékkérők'és'menedékkérők'a jelentés egészében felváltva használják, és olyan személyekre vonatkoznak, akik menedékjogot kértek egy európai országból, miután Európába érkeztek. Minden családtag - férfi vagy nő, gyermek vagy felnőtt - egyedi menedékjog iránti kérelmet nyújt be. A menedékkérelem nem jelenti azt, hogy a kérelmezőknek szükségképpen megengedik, hogy Európában tartózkodjanak. Ha azonban egy menedékjog iránti kérelmet elfogadnak, akkor a menedékkérő menekültstátuszt vagy más humanitárius (néha ideiglenes) státuszt kap, megadva nekik a jogot, hogy Európában maradjon és dolgozzon. A jelentés adatai mind az állampolgárság szerinti országot (állampolgárság), valamint az az ország, ahol a menedékjog iránti kérelmet benyújtották (az alkalmazás országa)

'Menekültek'mind a közeli országba konfliktus elől menekülő emberek csoportját, mind azokat, akiknek az európai menedékjog iránti kérelmét jóváhagyták. Ez utóbbi csoport esetében a „menekült” kifejezés jogi státuszt jelöl a menedékjog iránti kérelem jóváhagyása után.