10. rész Hegyi államok

A Hegyi Államok területe az ország egyik legjobban vezetékes régiója.

2002-re a Hegyi Államok régiója (Colorado, Idaho, Montana, Nevada, Utah és Wyoming) az egész országban a legjobban vezetékes lett. A tizennyolc és annál idősebb felnőttek 64% -a volt internethasználó. Az egyetlen régió, ahol magasabb a felhasználók aránya, a Csendes-óceán északnyugati része, Kalifornia és Új-Anglia, ahol a felnőttek 68, 65 és 66 százaléka online. A hegyvidéki államokban a hozzáférés aránya 64% -kal 5 százalékponttal magasabb, mint az országos 59% -os átlag. Ez a hozzáférési arány annak is köszönhető, hogy a Sziklás-hegységben az internethasználók kohorsa nagysága erőteljesen növekedett, szemben a 2001. évi 61% -kal és a felnőttek 2000. évi 56% -ával. különbségek:

  • Ők alkotják az ország egyik legtapasztaltabb felhasználói körét.
  • A női internetezők aránya az egyik legmagasabb az országban; az afro-amerikai felhasználók aránya a legalacsonyabb.
  • Az e-mail kivételével a hegyvidéki államok felhasználói az Internet legnépszerűbb tevékenységeiben alacsonyabb arányban vesznek részt, mint országos társaik.
  • A hegyvidéki államokban az ország bármely régiójában a legmagasabb az internethez való hozzáférés aránya.

A Mountain States internethasználói sokban hasonlítanak más amerikai felhasználókhoz, csak valamivel több tapasztalattal rendelkeznek az interneten. A hegyvidéki államokban a nemzet legtöbb veterán felhasználója él; a Sziklás-hegységben online tartózkodók teljesen 47% -a három vagy több éve használja az internetet. Míg ez az arány csak valamivel magasabb, mint az országos 44% -os átlag, csak a fővárosban, Kaliforniában és a Csendes-óceán északnyugati részén vannak nagyobb arányban a veterán felhasználók. Eközben a Sziklás-hegység felhasználói 32% -a két-három évig online volt, ami alig haladja meg az országos átlagot (34%). Ugyanakkor a Sziklás-hegység felhasználói 20% -a viszonylag újonnan csatlakozik az internethez: Körülbelül 13% -uk körülbelül egy éves online tapasztalattal rendelkezik, és körülbelül 7% -a olyan webes újonc, akinek hat hónapja vagy annál kevesebb ideje van online. Országosan az arányok nagyjából megegyeznek: 8% -a internetes újonc, a felhasználók 15% -a pedig körülbelül 12 hónapja online.

A hegyvidéki államokban kevesebb a gazdag internetező, mint az ország más részein.

A háztartások jövedelmét és képzettségét tekintve a Sziklás-hegység államainak internethasználói általában az egész országban tükrözik társaikat. A régióban a felhasználók mintegy 35% -a rendelkezik főiskolai végzettséggel, ami alig haladja meg az országos átlagot (36%). Hasonlóképpen, 32% -uknak van némi főiskolai tapasztalata, körülbelül 28% -uk érettségizett, 5% -uknak pedig alacsonyabb az iskolai végzettsége. Ezek az arányok gyakorlatilag megegyeznek az országos átlagokkal, amelyek a felhasználók 30% -át mutatják valamilyen főiskolai tapasztalattal, 29% -ot középiskolai végzettséggel és körülbelül 6% -ot középiskolai végzettséggel. Figyelemre méltó az egyetemi diplomások viszonylag alacsony aránya; csak a déli (28%) és a határ menti államokban (31%) van kisebb arányban a főiskolai végzettségű felhasználók száma. A Rockies 35% -kal jóval elmarad Új-Anglia (41%) és a Fővárosi régió (41%) mögött. Másképp nézve, azok a hegyvidéki államok alacsonyabb iskolai végzettségű lakói (akik nem rendelkeznek középiskolai végzettséggel és akik elvégezték a középiskolát) nagyobb valószínűséggel használták az internetet, mint országosan hasonlóan képzett emberek. A Sziklás-hegység középiskolai végzettséggel nem rendelkező lakosainak csaknem egyharmada (31%) használta az internetet, míg országosan ilyen emberek 22% -a. Öt százalékos különbség van az érettségizettek között is.

Ki van online a hegyvidéki államokban?

A háztartások jövedelmét tekintve a hegyi államok internethasználói általában a középső zárójelbe koncentrálódnak. Valójában a hegyvidéki államokban az ország bármely régiójából a legkevesebb a gazdag felhasználók (akik évente 75 000 dollárnál többet kereső háztartásokban élnek) aránya. Ugyanakkor ugyanolyan szerény az alacsony jövedelmű felhasználók aránya is. A Sziklás-szigeteken a felhasználók mintegy 50% -a azonban a közepes jövedelmű csoportokba koncentrálódik - 27% -uk évente 30 000 és 50 000 USD között keres, további 24% pedig olyan háztartásokban él, akik évente 50 000 és 75 000 USD között keresnek. Összehasonlításképpen: országosan a felhasználók 41% -a a közepes jövedelmű zárójelben található (22% harminc és ötvenezer, 19% pedig ötven és hetvenöt ezer között keres). A Sziklás-hegységben élő olyan felhasználók aránya, akik olyan háztartásokban élnek, akik évi 50 000 és 75 000 dollár között keresnek, az ország legnagyobb. Ugyanakkor a hegyvidéki államokban a felhasználók 18% -a szerény jövedelmet keres évente 30 000 dollár alatt, alig több mint az országosan 19% -a, aki ugyanannyit keres. A skála másik végén a Sziklás-hegységben a felhasználóknak csak mintegy 18% -a magas keresetű, legalább 75 000 dolláros. Ez a legkevesebb ilyen felhasználó aránya az országban, és országosan jóval elmarad a hasonló felhasználók arányától (23%).22.

A régióban a felhasználók nagy része fehér. A régióban több internet-felhasználó nő, mint férfi.

A hegyvidéki államokban az egyik a fehér felhasználók aránya az országban, valamint az afro-amerikai felhasználók aránya a legkisebb. A Sziklás-hegységben a felhasználók mintegy 85% -a fehér, körülbelül 7 százalékponttal magasabb, mint az országos 78% -os átlag. A felső középnyugaton van a legnagyobb a fehér felhasználók aránya (93%), míg Kaliforniában a legkevesebb (62%). A hegyvidéki államokban a felhasználóknak csak 1% -a afro-amerikai, aprócska, szemben az országos 8% -os átlaggal. Az olyan régiókban, mint a felső-középnyugati (1%) és az új-angliai (1%), a fekete felhasználók aránya hasonlóan csekély. A nemzeti főváros régiója (17%) rendelkezik a legnagyobb arányban. Eközben a hegyi államokban a felhasználók 9% -a spanyol2. 3, ami megegyezik az országos átlag 9% -ával; A felhasználók 5% -a más faji és etnikumú. A Sziklás-hegység államainak spanyoljai szintén nagyobb valószínűséggel használják az internetet, mint országszerte a spanyolok. A hegyvidéki államokban élő spanyolok mintegy 63% -a csatlakozott az internethez, ezzel relatív értelemben a régió legtöbb vezetékes etnikai csoportjává vált. A másik oldalon a régió afro-amerikaiak az országos átlagnál kevésbé használják az internetet. A Sziklás-hegység afrikai-amerikai lakosainak csak körülbelül egyharmada (33% -a) lépett online kapcsolatba, míg országosan az afro-amerikaiak körülbelül 42% -a.

A régióban több internet-felhasználó nő, mint férfi.

A hegyi államok felhasználói körében több nő van, mint férfi. A régió internethasználóinak körülbelül 53% -a nő, az ország második legnagyobb aránya (a vezető az atlanti középső régió, 54% -kal). Országosan ez az arány 50-50. A Sziklás-hegységben élő nők szintén nagyobb valószínűséggel használják az internetet, mint az ország egész területén élő nők, valamint a hegyi államokban élő férfiaknál is. A nők mintegy 62% -a online a Sziklás-hegységben, míg a nők 54% -a országosan. Ugyanakkor a hegyvidéki államokban a férfiak 60% -a használja az internetet.A webes felhasználók kor szerinti bontása a hegyvidéki államokban hasonló az országos felhasználói populációhoz.

Ebben a régióban a felhasználók 20% -a 18 és 24 év közötti, 19% -a 25 és 34 év közötti, körülbelül 25% -a 35–44 éves, kb. 19% -a 45 és 54 év közötti, és 17% -a 55 évesnél idősebb (beleértve 5% -át) akik 65 év feletti idősek). Figyelemre méltó, hogy a hegyvidéki államokban a 18 és 24 év közötti fiatal felnőtt felhasználók aránya a legnagyobb az országban. Noha valamivel nagyobb, mint az országos 17% -os átlag, a régióban az ilyen fiatal felhasználók aránya Kaliforniával (20%) áll az élen. Szintén figyelemre méltó az 55 év feletti felhasználók meglehetősen nagy aránya (17%) a hegyvidéki államokban. Országosan a felhasználók 14% -a ilyen korú, de csak a Csendes-óceán északnyugati részén (18%) van nagyobb arány, mint a hegyi államokban. A Sziklás-hegység középkorú kategóriájába tartozó felhasználók aránya hasonló az átlagokhoz; országosan 23% 25 és 34 év közötti, 26% 35–44 éves és 20% 45–54 éves.

A foglalkoztatás szempontjából a hegyvidéki államokban a felhasználók körülbelül 60% -a teljes munkaidőben dolgozik, 14% -uk pedig részmunkaidőben. Országosan a felhasználók 64% -a teljes munkaidőben, 14% -a részmunkaidőben dolgozik. A teljes munkaidőben foglalkoztatott felhasználók aránya az országban a legalacsonyabbak közé tartozik, ami talán a fiatalabb felnőttek és az idősebbek túlsúlyát tükrözi a felhasználói populációban.

A hegyi államok felhasználói alacsonyabb áron vesznek részt a Web legnépszerűbb tevékenységeiben, mint országszerte. A régió felhasználói azonban nagyon lelkesek az e-mailek iránt.

A hegyi államok felhasználói alacsonyabb áron vesznek részt a Web legnépszerűbb tevékenységeiben, mint országszerte.

Akár egészségügyi információkat keresnek, híreket keresnek, akár online vásárolnak valamit, úgy tűnik, hogy a hegyi államok felhasználói alacsonyabb arányban vesznek részt a Web legnépszerűbb tevékenységeiben, mint országszerte.

A régió felhasználói azonban nagyon lelkesek az e-mailek iránt.

Az e-mail messze a legnépszerűbb tevékenység az interneten, és a hegyi államok felhasználói teljes szívből elfogadták. Az ott tartózkodó felhasználók körülbelül 91% -ának van e-mail fiókja, ez az ország bármely régiójának legnagyobb aránya (a Csendes-óceán északnyugati részaránya szintén 91%). Országosan a felhasználók mintegy 88% -a küldött vagy kapott e-mailt.

A hír online elérhetősége, bár országszerte népszerű, a Hegyi Államokban nem annyira jellemző. A régió felhasználóinak csak körülbelül 51% -a tette ezt, jóval elmaradva az országos átlagtól, 59% -tól, és az ország bármely régiójában a legalacsonyabb. Az egyetlen olyan régió, ahol az online hírgyűjtők aránya ilyen kicsi, a Csendes-óceán északnyugati része, 53% -kal. Összehasonlításképpen: a határ menti államok felhasználóinak 64% -a szerezte a hírt az interneten.

Pénzügyi információk online keresése nem tartozik a web népszerűbb tevékenységei közé; országosan a felhasználóknak csak mintegy 38% -a mondja ezt. A hegyvidéki államokban ez a tevékenység szintén viszonylag népszerűtlen. A felhasználók mintegy 35% -a keresett pénzügyi információkat az interneten, és csak az alsó középnyugati részen (31%) van kisebb a felhasználók aránya, akik ezt megtették. A spektrum másik végén a Nemzeti Főváros régió felhasználóinak 43% -a online kapcsolatba lépett pénzügyi információkkal.

Az egészségre vonatkozó információk keresése a weben egyre népszerűbb internetes tevékenység, és országosan a felhasználók körülbelül 56% -a tette ezt. A hegyvidéki államokban azonban a felhasználóknak csak 47% -a tette ezt meg, könnyen az ország legkisebb hányada. Más régiókat tekintve csak a csendes-óceán északnyugati részén az internetezők kevesebb mint fele (49%) kereste az egészségügyi információkat online. Összehasonlításképpen: a déli felhasználók 61% -a használja a webet egészségügyi információk megszerzéséhez.

Szörfözés az interneten & ldquo; csak szórakozásból & rdquo; a Web egy másik népszerűbb tevékenysége, de megint nem olyan elterjedt a régióban. Míg országosan a felhasználók 61% -a különösebb ok nélkül csatlakozott az internethez, a hegyvidéki államokban a felhasználóknak csak 53% -a tett ilyet. Csak a Csendes-óceán északnyugati részén tartózkodó felhasználók (49%) kevésbé hajlandóak tétlenül online időt tölteni. Másrészt a középnyugati felhasználók 70% -a különösebb ok nélkül csatlakozott az internethez.

Van néhány olyan tevékenység, amelyet a Mountain States webfelhasználói ugyanolyan arányban élveznek, mint társaik országszerte.

Ami az interneten történő vásárlást illeti, országosan a felhasználók mintegy 45% -a tette ezt. A hegyvidéki államokban pontosan megegyezik azoknak a felhasználóknak az aránya, akik vásároltak valamit egy webhelyről. A webet a dolgok vásárlására használók aránya a New England-i 55% -ról a Midwest 37% -ára csökken.

A Net egyik legnépszerűbb tevékenysége, hogy információkat szerez az internetről az egyik kedvenc hobbijáról. A nemzeti szinten a felhasználók 78% -a egyszerre vagy máskor lépett online kapcsolatba hobbijaival kapcsolatos információkért, amely arány a hegyvidéki államokban megegyezik. Ugyanakkor ezt az online hobbista csoportot csak Kaliforniában (83%), Atlanti-óceán középső részén és Új-Angliában (mindkettő 81%) túllépik a felhasználók.

Az internet használata a munkahelyen történő kutatáshoz meglehetősen gyakori tevékenység, és ezt országosan a felhasználók mintegy 41% -a tette. A hegyvidéki államokban a felhasználók 39% -a használja a webet erre a célra. Ugyanezen a vonalon a Sziklás-hegység felhasználói 74% -a vált online, amikor egy adott kérdésre választ kellett kapnia.