Az európai fiatalok minden idegen nyelven jobban tanulnak angolt

Az Európai Unió tele van nyelvekkel. Az EU-ban 24 hivatalos nyelv és több mint 60 őshonos regionális vagy kisebbségi nyelv van. E nyelvi sokféleség ellenére az európai hallgatók egy idegen nyelvet sokkal jobban tanulnak, mint bármely más nyelvet: az angolt.

Az Eurostat adatai szerint az EU általános iskoláinak nagyjából háromnegyede (77%) tanul angolul idegen nyelvet. Ez magában foglalja Ausztriában, Máltán, Olaszországban, Spanyolországban és Cipruson az összes vagy csaknem minden fiatal diákot.

Az Európai Unió általános iskolai hallgatóinak többsége angol nyelvet tanul

Összehasonlításképpen: a német és a franciát, a következő legnépszerűbb idegen nyelveket az EU általános iskolai tanulóinak csupán 3,2% -a, illetve 3% -a tanulmányozta.

Luxemburgban és Belgiumban, amelyek mindegyike három hivatalos nyelvvel rendelkezik, a legkevesebb az angolt idegen nyelven tanuló általános iskolások aránya. Mindkét országban a diákok gyakran az egyik hivatalos nyelvet, általában a franciát vagy a németet tanulják az angol helyett.

Angol nyelvtanulás az általános iskolások körébenAz angol nyelv tanulása egyre népszerűbb az EU országaiban, az angol nyelvet idegen nyelvként tanuló fiatal hallgatók aránya több mint kétszeresére nőtt a 2000. évi mindössze 35% -ról. Eközben a francia és német nyelvet tanuló fiatal hallgatók aránya 15% alatt maradt. A kormányoknak (és a szülőknek) figyelemmel kísérhetik a hallgatók felkészítését egy olyan globális gazdaságra, amelyben az angol az uralkodó nyelv.

Ezzel szemben az Egyesült Államokban 2008-tól az általános iskoláknak csak 25% -a ajánlott idegen nyelveket, a legfrissebb rendelkezésre álló adatok szerint.Míg az európai diákok többségét az általános iskolában ismerik meg az angollal, az angol tanulás még népszerűbb a középiskolában tanulók körében (nagyjából megegyezik az amerikai középiskolával). Az EU-ban tízből több mint tíz felső tagozatos hallgató (94%) tanul angolt, míg kevesebb, mint egynegyede franciául (24%), németül (20%) vagy spanyolul (18%) tanul.

Ezenkívül az átlagos európai hallgató több idegen nyelvet tanul az iskolában, ellentétben az amerikai társaikkal. Valójában amásodikaz idegen nyelv legalább egy évig kötelező több mint 20 európai nemzetben. Az Egyesült Államokban nincs hasonló nemzeti követelmény.

Angol nyelv tanulása az új EU-tagországok hallgatói körébenAz új EU-tagok részaránya nőtt az angol nyelvet tanulók körében. Az elmúlt 11 évben az EU-hoz csatlakozott 12 nemzet közül héten jelentős növekedés volt tapasztalható 2004 és 2013 között az angolt tanuló felső tagozatos tanulók arányában (az adatok nem állnak rendelkezésre egy 13. ország, Horvátország esetében).

De az angol nyelvtanulás nem váltotta fel teljesen az orosz nyelvtanulást az EU volt szovjet blokk nemzeteiben. Valójában Lettországban, Szlovákiában és Észtországban jelentősen megnőtt az oroszul tanuló felső tagozatos tanulók aránya. 2004-ben a lett középiskolások 44% -a oroszul tanult. Ez a szám 13 százalékponttal, a középiskolások 57% -ára ugrott 2013-ban. Szlovákia és Észtország ugyanebben az időszakban 12, illetve 9 ponttal emelkedett.