• Legfontosabb
  • Hírek
  • Más keresztény csoportokkal összehasonlítva az evangélikusok lemorzsolódása kevésbé meredek

Más keresztény csoportokkal összehasonlítva az evangélikusok lemorzsolódása kevésbé meredek

A növekvő evangélikus protestánsok számaAz Egyesült Államok néhány más keresztény csoportjával ellentétben az evangélikus protestánsok az Egyesült Államok lakosságának részeként nem sokat csökkentek az elmúlt években - derül ki egy új, jelentős Pew Research Center tanulmányból.


2014. évi vallási tájkép-tanulmányunk megállapítja, hogy 2007 óta, amikor hasonló felmérést végeztek, az evangélikus protestánsok aránya csak mérsékelten, a felnőtt lakosság 26,3% -áról 25,4% -ra csökkent. Ezzel szemben mind a római katolikusok, mind a fő protestánsok több mint három százalékponttal csökkentek ugyanebben az időszakban.

A nyers számokat tekintve úgy tűnik, hogy az evangéliumi népesség az utóbbi hét évben kissé megnőtt, nagyjából 60 millióról 62 millióra nőtt. Ez megint ellentétben áll a fő protestánsokkal és a katolikusokkal, akik együtt több millió hívet veszítettek ugyanabban az időszakban.


Az evangélikusok kis hasznot hoznak a vallásváltás révénAz egyik nagy oka annak, hogy az evangélikus protestánsok nem csökkentek ugyanolyan ütemben, mint a többi nagy keresztény csoport, az az, hogy nagyobb arányban szereznek új térítőket, mint vesztik azokat az embereket, akik a hagyomány szerint nevelkedtek. Míg az amerikaiak 8,4% -át evangélikusként nevelték fel, és azóta elhagyták az evangelikalizmust egy másik hit (vagy hit nélkül) miatt, addig még több amerikai felnőtt (9,8%) más hitben nevelkedett (vagy vallási hovatartozás nélkül), és azóta evangélikusok lettek.

Ugyanez nem mondható el a katolikusokról és a protestánsokról. Például az összes amerikai felnőtt jelentős része - 12,9% - volt katolikus, míg a katolikus egyházon kívül nevelkedve csak 2% -uk tért át katolikus vallásra. A nemzet lakosságának 10,4% -át pedig egykori fő protestánsok alkotják, míg csak 6,1% -uk csatlakozott a főegyházakhoz, miután más hagyomány szerint nevelkedett.

Faji, etnikai összetételAz ország egészéhez hasonlóan az evangélikusok etnikai és faji szempontból is egyre változatosabbak, a nem fehér emberek a csoport nagyjából egynegyedét (24% -át) teszik ki - szemben a 2007. évi 19% -kal. Ezzel szemben a a fő protestáns egyházak (14% nem fehér), de sokkal inkább a katolikus egyházban (41% nem fehér, beleértve a spanyolok nagy részét).Másképp nézve a fehér evangélikus protestánsok ma már az ország felnőtt lakosságának közel egyötödét (19%) teszik ki, míg más faji és etnikai csoportok evangélikus tagjai nagyjából további 6% -át teszik ki az Egyesült Államokban élő felnőtteknek. A spanyolok a legnagyobb csoport a nem fehér evangélikusok között.