• Legfontosabb
  • Hírek
  • A hét diagramja: Az írás-olvasás és a termelékenység összefüggése

A hét diagramja: Az írás-olvasás és a termelékenység összefüggése

OECD_képességek

Általános szabály, hogy az emberek keresete az írástudásukkal együtt emelkedik, és ez annak mértéke országonként jelentősen változik. És ami igaz az egyénekre, az az országokra is érvényes - derül ki a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet új tanulmányából: Azok az országok, ahol a munkaerő nagy részét olyan munkakörökben alkalmazzák, amelyeknél nagyobb szükség van az olvasási készség használatára, általában gazdaságilag produktívabbak.

Az OECD, amely 34 fejlett országból álló csoportosulás, 246 országban 166 000 felnőttet tesztelt új felmérésében a felnőttkori készségekről; az embereket többek között cikkek, álláshirdetések és egyéb szövegek elolvasására és értelmezésére kérték; grafikonok és diagramok elemzése; és navigáljon a webhelyeken egy adott feladat végrehajtása érdekében. Az első, a hét elején közzétett eredmények azt mutatták, hogy az Egyesült Államok átlag alatt az írás-olvasás és a számolás mértékét tekintve (a problémamegoldási skála nem volt azonnal elérhető).

Egy egyre technológiaibbá váló, összekapcsolt globális gazdaságban, ahol egyre több munkahely foglalja magában az információk elemzését és közlését, nem lehet meglepetés a korreláció a termelékenység (amelyet ledolgozott óránkénti kibocsátásként definiálunk) és az olvasási készségek munkahelyi használata között. De jelentős fejlesztési vonzatai vannak - jegyezte meg az OECD, különösen azokra az országokra, amelyek nem hatékonyan alkalmazzák a lakóikkal kapcsolatos készségeket.

Például Japán az írás-olvasás és a számolás terén egyaránt a legmagasabb helyezést érte el, de a japán felnőttek több mint 20% -a a legmagasabb szintű ismeretekkel még a munkaerő sem rendelkezik. Norvégiában ezzel ellentétben a legfelkészültebb felnőttek csupán 9% -a van munkaerő nélkül. Olaszországnak kettős hordós problémája van: Olaszország munkaerejének kevesebb, mint 5% -a rendelkezik az írástudás legmagasabb szintjén, és ennek az elitcsoportnak közel egynegyede teljes egészében nincs munkaerőből; további 5% munkanélküli.

Az OECD felnőttképességi tanulmánya folyamatban van. A kilenc országot lefedő második forduló tavaly kezdődött, bár az eredményeket csak 2016-ban tervezik közzétenni. A harmadik forduló 2014 májusában indul.