• Legfontosabb
  • Globális
  • 2. A kiadványok szerte a világon jobban figyelemmel kísérik az országos és helyi híreket, mint a nemzetközi híreket

2. A kiadványok szerte a világon jobban figyelemmel kísérik az országos és helyi híreket, mint a nemzetközi híreket

A világszerte megjelenő kiadványok mindenféle hírt fogyasztanak, de leginkább az otthonhoz közeli hírek érdeklik őket. A megkérdezett négy kulcsfontosságú téma közül a globális mediánok legalább háromnegyede azt állítja, hogy szorosan követik az országukról (86%) vagy a városról és a városról (78%) szóló híreket, míg tízből kevesebb, mint tíz ugyanez vonatkozik más országokról szóló hírekre (57%) és konkrétan az Egyesült Államokról (48%).

Az emberek által követett hírek típusa szorosan változik életkor és iskolai végzettség szerint. A megkérdezett országok nagyjából felében az 50 éves és idősebbek nagyobb valószínűséggel figyelnek a városukról szóló hírekre, mint fiatalabbak. A nagyobb végzettséggel rendelkezők pedig nagyobb valószínűséggel követik a nemzetközi és az amerikai híreket, mint az alacsonyabb végzettségűek. Különbségek vannak a nők és a férfiak között a hírek iránti érdeklődés, különösen a nemzetközi hírek és az USA-val kapcsolatos hírek iránt.

Világszerte nagy többség követi az országos híreket

Elsöprő többség szorosan nyomon követi az országos híreket (globális medián 86%), köztük 44% -os mediánnagyonszorosan.

Míg az országos híreket szorosan követő részekben kevés a régiónkénti különbség, az ezt követő százalékban jelentős különbségek mutatkoznaknagyonszorosan. A legtöbb régió kevesebb, mint fele szerint nagyon figyelemmel kíséri az országos híreket, de mind a hat szubszaharai afrikai ország többsége ezt teszi. A többi régió néhány országa is kiemelkedik, köztük Törökország (67%), az Egyesült Államok (57%), Németország (53%), Venezuela (53%) és India (50%). A spektrum másik végén Magyarországon (18%) és Olaszországban (20%) a legalacsonyabb az országos hírek követésének aránya.

Széles körű érdeklődés a helyi hírek iránt

Az országos hírekhez hasonlóan, a többség szorosan követi a helyi híreket mind a 38 megkérdezett országban. A globális medián 78% -a azt mondja, hogy szorosan követik a városukról szóló híreket, köztük 36% a helyi híreketnagyonszorosan.

A régiók között viszonylag kicsi a különbség abban, hogy az emberek szorosan követik-e a helyi híreket, de nagyobb eltérések vannak a követésükbennagyonszorosan. Ismételten az erős érdeklődés Afrika szubszaharai térségében a legmagasabb (mediánja 56% nagyon szorosan), míg Európában a legkevesebb (24%). Más régiókban India kiemelkedik a helyi híreket nagyon szorosan követő (61%) arányáról.A megkérdezett országok többségében a helyi hírek iránti érdeklődés egyenlő vagy alacsonyabb, mint az országos hírek iránti érdeklődés. Az emberek csak két országban - Indiában és Indonéziában - követik jobban a helyi híreket, mint az országos híreket.

Nemzetközi és amerikai hírek az emberek média étrendjének kisebb részét jelentik

A 38 megkérdezett országból 37 a publikációk kevésbé valószínű, hogy szorosan követik a más országokról szóló híreket, mint az országos vagy helyi híreket. A globális medián 57% azt mondja, hogy szorosan követik a nemzetközi híreket, és csak 16% követi azokatnagyonszorosan.

A nemzetközi hírek iránti érdeklődés földrajzi régiónként változik. Az európaiak nagy valószínűséggel azt mondják, hogy szorosan figyelik a nemzetközi híreket (mediánja 65%), míg a latin-amerikai emberek a legkevesebb érdeklődést mutatják az ilyen típusú hírek iránt. A nemzetközi híreket követő százalékban viszont alig van változásnagyonszorosan; az összes megkérdezett országban tízből legfeljebb három mondja azt, hogy nagyon figyelemmel kíséri a nemzetközi híreket.

Még kevesebb ember követi kifejezetten az Egyesült Államokról szóló híreket, mint általában a nemzetközi hírek, globális medián 48% -uk szerint szorosan figyelemmel kíséri azokat. Ennek ellenére 10 nemzet többsége szorosan követi az Egyesült Államokkal kapcsolatos híreket. Ezen országok közül ötben tízből több mint tíz követi szorosan az USA-val kapcsolatos híreket: Kanada (78%), Hollandia (75%), Japán (74%), Németország (73%) és Ausztrália (71%) .

A demográfia megosztja a híreket

20 országban az 50 éves és idősebb emberek gyakrabban követik szorosan a helyi híreket, mint a 18–29 évesek. A legnagyobb különbség Japánban van, ahol az 50 éves és idősebbek 84% -a figyelemmel kíséri a helyi híreket, míg a 18–29 évesek csupán 47% -a. A különbségek általában a legnagyobbak Európában: Svédország, Görögország, Franciaország, Hollandia, Spanyolország és Németország legalább 20 százalékpontos korkülönbséget mutat. Az egyetlen ország, ahol ez a minta megfordul, a Fülöp-szigetek és Brazília, ahol a 18–29 évesek 85% -a, illetve 69% -a figyelemmel kíséri a helyi híreket.

Az idősebb emberek a nemzeti, a nemzetközi és az amerikai híreket is szorosabban követik, mint a fiatalok, de a különbségek kevésbé szigorúak. Az 50 éves és idősebb emberek, mint a 30 évesnél fiatalabbak, 12 országban követik az országos híreket; valószínűbb, hogy kilenc országban követi a nemzetközi híreket; és nagyobb valószínűséggel öten követik az amerikai híreket. A helyi hírekhez hasonlóan Európában is nagyobbak a különbségek a legidősebbek és a legfiatalabbak között az országos és nemzetközi hírfogyasztásban, mint más régiókban.

A megkérdezett 38 országból 26-ban a felsőbb végzettségűek nagyobb valószínűséggel követik a nemzetközi híreket, mint az alacsonyabb végzettségűek. Az oktatási különbségek kisebbek és kevésbé gyakoriak az országos és helyi híreknél.

Ez az oktatási különbség 18 országban legalább 10 százalékpont a nemzetközi hírek nyomán. Különösen nagy a különbség Latin-Amerikában, ahol a megkérdezett hét ország közül hatban 10 vagy annál nagyobb különbség mutatkozik.

A férfiak a nőknél gyakrabban követik szorosan a nemzetközi híreket 13 országban. A nemek közötti különbség Nigériában (22 százalékpont) és Tanzániában (16 pont) a legnagyobb. A férfiak a nőknél is gyakrabban figyelik figyelemmel az Egyesült Államokról szóló híreket 12 országban.