2017. február 1., szerda

Határozati javaslat minta önkormányzatok számára

…/2017.(…) Kt. határozati javaslat:

1) …………….. Önkormányzat Képviselő-testülete/közgyűlése tisztelettel felkéri Dr. Áder Jánost, Magyarország államfőjét, Dr. Kövér Lászlót, az Országgyűlés elnökét, hogy nemzeti érdekek figyelembe vételével, a megrendült társadalmi igazságérzet helyreállítása, a nemzeti megbékélés előmozdítása céljából tegyék meg a megfelelő intézkedéseiket, és akár együttesen terjesszenek elő törvényjavaslatot annak érdekében, hogy Magyarország Országgyűlése törvényalkotás útján gyakoroljon közkegyelmet a 2006. október 26-tól 2010. április 25-ig terjedő időszakban, különösen az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága által 2010. december 8-án elfogadott részjelentésben megjelölt események kapcsán, politikai ellenállásként is értékelhető, polgárok által kifejtett tevékenységgel Magyarországon elkövetett, közbiztonsági, személy és dolog elleni – a törvény szerint joghátránnyal járó – cselekmények miatt folyamatba helyezhető, folyamatban lévő büntetőeljárások gyanúsítottjai és terheltjei, jogerősen lezárt és már végrehajtott ítéletek érintettjei vonatkozásában.

2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa Dr. Áder Jánost, Magyarország Államfőjét, Dr. Kövér Lászlót, a magyar Országgyűlés elnökét, illetve Kerepes Város polgármesterét.


Határidő: azonnal


Felelős: …………………………


…………………….., 201…………………………….